КОНТРОЛЬНА РОБОТА «МУДРІСТЬ БАЙКИ»  

  

 

  На контрольній роботі учень (учениця):

 дає визначення жанру «байки», називає її характерні ознаки, підтверджує прикладами з прочитаних творів;

пояснює мораль  байок;

розуміє поняття «езопова мова», демонструє на конкретних прикладах особливості езопової мови;

зіставляє байки Езопа («Мурашки й цикада», «Вовк і Ягня») та І.А. Крилова («Бабка й Муравель», «Вовк і Ягня»), виявляє в них схожість і відмінності;

характеризує алегоричні образи байок, виявляє в них прихований зміст;

називає українські байки, в яких знайшли відображення сюжети й образи байок Езопа;

 Контрольні питання

  1.Кого вважають засновником жанру байки у світовій літературі?

2.Хто з байкарів був рабом?

3.Як називають автора баки?

4.Частина байки, в якій розповідається про події?

5.Частина байки, в якій міститься повчання?

 6.Езоп писав байки віршами чи прозою?

7.Який основний літературний прийом використовується в байці?

8.З яких двох частин складається байка?

9.Яких українських байкарів ви знаєте?

10.Найвідоміший французький байкар?

11. Назвіть спільні ознаки байок Езопа й Крилова.

12. Чим відрізняються байки Езопа й Крилова?

13. Які риси уособлюють собою персонажі байок?

Вовк — … 

Ягня — … 

Лисиця — … 

Ворона — …

Осел — … 

Мавпа — …