Книга – мудрий порадник і вчитель  

 Вступ. 

Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини.

 

 

 «Я люблю книги, люблю тримати їх у руках,

продивляючись заголовки,

що звучать, як голос за таємничим входом…»

Олександр Грін

 

Це слова закоханої в книги людини, яка розуміє свій нерозривний зв’язок з літературою.

Ми сьогодні теж стоїмо перед «таємничим входом», передчуваючи нові зустрічі, а може, й зміни у власній долі, на початку подорожі через відстані й часи.

У нас попереду знайомство із стародавнім героїчним епосом, дослідження історичного роману про середньовічну Англію і зустріч зі славетним вільним стрілком Робін Гудом.

Ми потрапимо у Запорозьку Січ, щоб навчитися у героїв Гоголя не тільки хоробрості й мужності, але й вміння цінувати товаришів і любити Батьківщину.

Завдяки неперевершеній уяві Джонатана Свіфта ми помандруємо разом із Гуллівером у казкову Ліліпутію — своєрідний прообраз сучасної письменникові Англії.

Ми розплутуватимемо разом із Шерлоком Холмсом і доктором Ватсоном таємничу історію родини Баскервілів.

 Разом із письменниками різних країн ми ще раз перегорнемо скорботні сторінки історії Другої світової, згадаємо тих, хто ціною власного життя захистив наше теперішнє й майбутнє.

Скарбниця світової літератури розкриє перед нами неосяжний світ людських взаємин, допоможе збагнути вічні людські цінності, навчить кожного з вас бути Людиною.

 

Художня література як мистецство слова відкриває перед читачами дивовижний світ. Це надає можливість пізнавати сутність людей, їхні уявлення про навколишній світ і про себе, отримувати цікаві відомості про давні події та героїв різних часів і народів, про їхні мрії та історію формування життєвих цінностей. Читання літературних творів має бути осмисленим. Важливо розуміти позицію автора щодо зображених ним картин життя, з'ясувати, якими є мотиви вчинків персонажів і причини суперечностей між ними та їхніми інтересами, за що вони борються, які ідеали захищають і які життєві цінності відстоюють.

 Письменники як майстри художнього слова намагаються так відтворити всю багатогранність життя, різноманітність людських характерів і безліч подій, щоб це постало в уяві читачів у вигляді живих картин і викликало в них відповідні почуття і переживання. У цьому полягає високий виховний потенціал художньої літератури.

Читаючи різні твори, людина не лише уявляє собі зовнішність і характери персонажів, а й занурюється в їхні думки і почуття, емоційно переживає те, що з ними відбувається. Симпатії читачів завжди на боці благородних, мужніх і чесних героїв, у яких вони вчяться сміливості, людяності, наполегливості в досягненні мети, готовності захищати ідеали добра і справедливості. І навпаки, ниці вчинки, підступність, жорстокість персонажів, які завдають багато зла іншим людям, завжди викликають обурення і засуджуються як таке, чого не повинно бути в людському житті.

Однією із специфічних ознак зарубіжної літератури є те, що це література перекладна. Ви вже знайомі з такими термінами, як оригінал і переклад, а тепер важливо звернутися до такого поняття, як художній переклад.

 ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ!


Художній переклад — різновид літературної творчості, внаслідок якої  твір, що існує в одній мові, «виникає» в іншій, не втрачаючи своїх змістових і художніх особливостей.


Щоб передати текст оригіналу іншою мовою, перекладач повинен володіти різноманітними знаннями і, насамперед, обома мовами — мовою першоджерела і тією, якою здійснюється переклад. Перекладачеві потрібно також знати історію і культуру народу, якому належить твір, володіти інформацією про умови його написання, подбати про збереження змісту й форми оригіналу.

Особливої майстерності потребує переклад поезії, і така справа під силу лише тим, хто наділений поетичним талантом. Вам надається можливість спробувати визначити, наскільки близько до тексту оригіналу складено їх віршовані переклади. Для цього, крім перекладів, наводяться кілька оригінальних текстів літературних балад і віршів, написаних поетами Англії, Німеччини і Росії.

Вагомий внесок у створення антології світової літератури українською мовою зробили поети Іван Франко, Леся Українка, Максим Рильський, Микола Бажан, Андрій Малишко та перекладачі-професіонали Микола Лукаш, Григорій Кочур, Дмитро Паламарчук і багато інших майстрів художнього перекладу. Однією з важливих рис таланту перекладача Максим Рильський вважав його здатність вживатися в іншомовну стихію, а отже, у світ психології, літературних традицій, індивідуальної манери митця, твори якого перекладаються.

Завдяки перекладачам українські читачі поринають у світ зарубіжної літератури; нам надано можливість мандрувати різними епохами, сприймати ті життєві цінності, які закарбувалися в досвіді і свідомості різних народів.

 Влучні вислови про книгу

 Розгорнута книга нагадує птаха в польоті, є в цьому щось хвилююче і значуще. Розгорнута книга - як розпростерті крила. Я заглиблююсь в неї і відчуваю, що крилатію сам. Крила книги - мої крила

(Базилевський В.)

Кімната без книг – все одно, що людина без душі. (Довженко О. П.)

Життя без книг – це хата без вікна. (Павличко Д.) 

Учитесь, читайте,
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь. (Шевченко Т. Г.)    

 

 

 

 

 

 

 

 

Вадим Шефнер

СЛОВА

Много слов на земле. Есть дневные слова -

В них весеннего неба сквозит синева.

Есть ночные слова, о которых мы днем

Вспоминаем с улыбкой и сладким стыдом.

Есть слова - словно раны, слова - словно суд,-

С ними в плен не сдаются и в плен не берут.

Словом можно убить, словом можно спасти,

Словом можно полки за собой повести.

Словом можно продать, и предать, и купить,

Слово можно в разящий свинец перелить.

Но слова всем словам в языке нашем есть:

Слава, Родина, Верность, Свобода и Честь.

Повторять их не смею на каждом шагу,-

Как знамена в чехле, их в душе берегу.

Кто их часто твердит - я не верю тому,

Позабудет о них он в огне и дыму.

Он не вспомнит о них на горящем мосту,

Их забудет иной на высоком посту.

Тот, кто хочет нажиться на гордых словах,

Оскорбляет героев бесчисленный прах,

Тех, что в темных лесах и в траншеях сырых,

Не твердя этих слов, умирали за них.

Пусть разменной монетой не служат они,-

Золотым эталоном их в сердце храни!

И не делай их слугами в мелком быту -

Береги изначальную их чистоту.

Когда радость - как буря, иль горе - как ночь,

Только эти слова тебе могут помочь!

                                                1956 

 Для закріплення матеріалу

 Питання-відповідь

1.  Що відкриває перед читачами світова художня література?

(Дивовижний світ, сповнений різноманітними картинами людського існування від давнини до сьогодення).

2.  Як розуміти слова: «Читання повинно бути осмисленим»?

(Розуміти те, що читаєш, розуміти позицію автора щодо зображених ним картин життя, мотиви вчинків героїв.)

3.  У чому полягає своєрідність художньої літератури як мистецтва слова?

(Має високий виховний потенціал через почуття та переживання.)

4.  На чиєму боці завжди симпатії читачів? (На боці благородних, чесних героїв, у яких можна повчитися.)

5.  Які життєві цінності уславлюються у фольклорних і літературних творах різних країн?

(Загальнолюдські: мудрість, мужність, сила духу, здатність витримувати складні життєві випробування, чесність, поміркованість, прагнення бути корисними для держави.)

6.    Специфічна ознака зарубіжної літератури —  вона перекладна. Що таке оригінал, переклад, художній переклад? (Художній переклад – це різновид літературної творчості, внаслідок якої твір, що існує в одній мові, «виникає» в іншій, не втрачаючи своїх змістових і художніх особливостей.)

8.  Назвіть українських майстрів художнього перекладу. (І.Франко, Л.Українка, М.Рильський, М.Бажан, А.Малишко, професіонали: Микола Лукаш, Григорій Кочур, Дмитро Паламарчук та ін.)

 

Домашнє завдання: підручник с.3-5.