СВЯЩЕННІ КНИГИ СВІТУ  

Місце національних літератур у всесвітньому літературному процесі, їх взаємодія і взаємовпливи. 

Веди, Коран, Біблія як пам’ятки світової літератури

 

У багатьох народів світу є книги, священні для них: Веди, Біблія й Коран. Вони пов’язані з релігійними віруваннями людей і справили великий вплив на духовний розвиток усієї земної цивілізації. Без них неможливо уявити розвиток літератури й мистецтва, адже це найдавніші пам’ятки культури.

ВЕДИ

 

Веди — найдавніші пам'ятки індійської літератури. Протягом багатьох століть вони існували тільки в усній формі. Слово «веда» означає «знання», точніше, вище духовне знання, і тому пам'ятки вед прихильниками індуїстської релігії вважаються вічно існуючим і безсмертним божественним одкровенням.

Поряд з тим веди мають неперехідну літературну цінність. До їх складу входять твори у віршах і прозі, гімни богам і фольклорні пісні, героїчні легенди і притчі, дидактичні настанови і філософські коментарі.

У ведах відбилися уявлення давніх індійців про довкілля, космос, ритуал, соціальний устрій, етичні цінності і мораль.

Всього відомо чотири веди: Рігведа — веда гімнів, Самаведа — веда наспівів, Яджурведа — веда жертвенних висловів та Атхарваведа — веда заклинань. Вони були створені для чотирьох груп жерців, які викону¬ють певні дії під час жертвоприношення: Рігведа адресована головному жерцю, який співає гімни і спілкується з богами, Самаведа — знавцю мелодій, Яджурведа — організатору жертвоприношень, Атхарваведа — брахману, що керує всім процесом.

 КОРАН

 

  

Коран. Цікавою та оригінальною стала священна книга мусульман – Коран. Засновником ісламу був неписьменний житель язичницької Мекки – Мохаммед. Це він одного разу так повірив у свого Бога, що побачив себе на небі, біля престолу Бога -- Аллаха. Там він чудесним чином прочитав і запам’ятав Книгу – Коран ( у перекладі –„читання”). Потім Мохаммед продиктував Коран, що зберігся в його пам’яті, своїм секретарям.

Головне правило мусульман, що записане в Корані: „ Немає Бога крім Аллаха, і Мохаммед – пророк Його”. Отже, Коран стверджує єдинобожжя і став останньою священною книгою за часом виникнення. Коран складається із сур – „рядків”, яких налічується 114.

 Біблія

 


Біблія — це священна книга іудеїв та християн, релігійна та історико-літературна пам'ятка світової культури. Свою назву Біблія отримала від грецького слова «біблос», що означає «книги». Слово це з'явилося ще в ІІ тис. до н. е., коли в місті Біблос фінікійці створили склад папірусу і, зшивши окремі листки, винайшли прообраз сучасної книги.

Біблія має свою неповторну історію створення. Віруючі люди вважають, що автор Біблії — Бог, а люди, які записали натхненне Богом, лише виконували його волю. Цих людей було більше сорока, і серед них не було жодної жінки. Писалася Біблія на трьох континентах: в Європі, Азії, Африці — і трьома мовами: давньоєврейською, арамейською, давньогрецькою. Створювалася Книга Книг протягом тривалого часу: з ХІІ ст. до н. е. до ІІ ст. н. е.

Біблія складається з 77 книг (66 — канонічних та 11 неканонічних), що розподіляються між Старим Заповітом (50) та Новим Заповітом (27).

Святе Письмо перекладене більш ніж 1800 мовами й досі залишається книгою, що виходить найбільшими накладами у світі, отже, має величезну кількість читачів. 

Словник біблійних афоризмів (Запис у зошиті)

 

 

Завдання для перевырки*

Вставте  пропущені  слова

 1.  Найдавнішими  пам`ятками  словесного   мистецтва  є   _________,  ___________,  ____________,   _____________  .

2.  Збірники  Рігведа,  Самведа,  Яджурведа,  Атхарваведа  становлять  книгу

_________  ,  яка  створювалася  протягом __________  до  нашої  ери.

3.  Веди  - це  давня  пам`ятка  ___________    словесності.

4.  Зібрання  священних  книг  зороастризму  (релігії,   поширеної  в  Ірані ,  Середній  Азії,  Азербайджані,  Афганістані   до   появи  ісламу)  називається

__________,  вона  виникла  в  ______________  до  н.  е..

 

5.  Головна  книга  ісламу - __________.   Ця  книга  виникла  в  ________ . Побожні  мусульмани  вірять,  що  на  небі  існує  _____________,  який  через   пророка  Мохаммеда  був  проголошений  людям  у   містах  __________  та  ________  в  ___________   роках.

6.  Свята  книга  всіх  християн  - це  ____________.  Вона  складається   із________  книг. 

7.  Біблія  узаконена  вищою  церковною   владою  як  Священне  Писання  іудаїстів  та  християн  тобто  ________________.

8.  Біблія  створювалася  від     _____  ст.. до  н. е.  до   ______  ст..  н.е.  У  творенні  цієї  книги  брали  участь  приблизно  _________  поколінь,  жителі _____   континентів.  Біблія  писалася  трьома  мовами: _________,_________,

__________  .  На  територію  України Біблія  потрапила  у  ___________  ст.

Найдавнішою  книгою  із  Біблії  є  ______________  (1056 – 1067).  У__________  році  вийшла  знаменита  _________________.  Перший  повний  текст  Біблії  з`явився  у  1758  р.  в  друкарні   __________________ .

Перший  переклад  Біблії  на   староукраїнську  мову  здійснив  у  1561  р. ар-  хімандрит  ____________  у  місті  _________.        Ця  книга  отримала  назву

_______________________________.

 

 

 

Літературний диктант*

 

 1. Священною книгою якої релігії є Веди?

 

2. Якому богу, за віруваннями індуїстів, приписується створення Вед?

 

3. 3. Зі скількох збірників складаються Веди?

 

4. З яких частин складається Біблія?

 

5. З скількох книг складється Старий Заповіт?

 

6. Для представників яких релігій Старий Заповіт є священною книгою?

 

7. У якій книзі Біблії йдеться про «кінець світу»?

 

8. Про що розповідається в Старому Заповіті?

 

9. Про що розповідається в Новому Заповіті?

10. У якому столітті був створений (записаний) Коран?

11. Священною книгою якої релігії є Коран?

12.  З кількох частин (сур) складається  Коран?