СВЯЩЕННІ КНИГИ СВІТУ  

Місце національних літератур у всесвітньому літературному процесі, їх взаємодія і взаємовпливи. 

Веди, Коран, Біблія як пам’ятки світової літератури

 

 

У багатьох народів світу є книги, священні для них: Веди, Біблія й Коран. Вони пов’язані з релігійними віруваннями людей і справили великий вплив на духовний розвиток усієї земної цивілізації. Без них неможливо уявити розвиток літератури й мистецтва, адже це найдавніші пам’ятки культури.

ВЕДИ

 

Веди — найдавніші пам'ятки індійської літератури. Протягом багатьох століть вони існували тільки в усній формі. Слово «веда» означає «знання», точніше, вище духовне знання, і тому пам'ятки вед прихильниками індуїстської релігії вважаються вічно існуючим і безсмертним божественним одкровенням.

Поряд з тим веди мають неперехідну літературну цінність. До їх складу входять твори у віршах і прозі, гімни богам і фольклорні пісні, героїчні легенди і притчі, дидактичні настанови і філософські коментарі.

У ведах відбилися уявлення давніх індійців про довкілля, космос, ритуал, соціальний устрій, етичні цінності і мораль.

Всього відомо чотири веди: Рігведа — веда гімнів, Самаведа — веда наспівів, Яджурведа — веда жертвенних висловів та Атхарваведа — веда заклинань. Вони були створені для чотирьох груп жерців, які викону¬ють певні дії під час жертвоприношення: Рігведа адресована головному жерцю, який співає гімни і спілкується з богами, Самаведа — знавцю мелодій, Яджурведа — організатору жертвоприношень, Атхарваведа — брахману, що керує всім процесом.

 КОРАН

  

Коран. Цікавою та оригінальною стала священна книга мусульман – Коран. Засновником ісламу був неписьменний житель язичницької Мекки – Мохаммед. Це він одного разу так повірив у свого Бога, що побачив себе на небі, біля престолу Бога -- Аллаха. Там він чудесним чином прочитав і запам’ятав Книгу – Коран ( у перекладі –„читання”). Потім Мохаммед продиктував Коран, що зберігся в його пам’яті, своїм секретарям.

Головне правило мусульман, що записане в Корані: „ Немає Бога крім Аллаха, і Мохаммед – пророк Його”. Отже, Коран стверджує єдинобожжя і став останньою священною книгою за часом виникнення. Коран складається із сур – „рядків”, яких налічується 114.

 Біблія

 

 Біблія — це священна книга іудеїв та християн, релігійна та історико-літературна пам'ятка світової культури. Свою назву Біблія отримала від грецького слова «біблос», що означає «книги». Слово це з'явилося ще в ІІ тис. до н. е., коли в місті Біблос фінікійці створили склад папірусу і, зшивши окремі листки, винайшли прообраз сучасної книги.

Біблія має свою неповторну історію створення. Віруючі люди вважають, що автор Біблії — Бог, а люди, які записали натхненне Богом, лише виконували його волю. Цих людей було більше сорока, і серед них не було жодної жінки. Писалася Біблія на трьох континентах: в Європі, Азії, Африці — і трьома мовами: давньоєврейською, арамейською, давньогрецькою. Створювалася Книга Книг протягом тривалого часу: з ХІІ ст. до н. е. до ІІ ст. н. е.

Біблія складається з 77 книг (66 — канонічних та 11 неканонічних), що розподіляються між Старим Заповітом (50) та Новим Заповітом (27).

Святе Письмо перекладене більш ніж 1800 мовами й досі залишається книгою, що виходить найбільшими накладами у світі, отже, має величезну кількість читачів.