ВЕРГІЛІЙ "ЕНЕЇДА"  

Вергілій

Пу́блій Вергі́лій Маро́н (скорочено: Вергілій, лат. Publius Vergilius Maro; 15 жовтня 70 до н. е. — 20 вересня 19 до н. е.) — найвидатніший поет стародавнього Риму та один із найвизначніших поетів античної літератури, автор епосу «Енеїда», що оспівує легендарне походження римського народу.


Вергілій по суті пише на замовлення Августа всі три поеми. «Буколіки» - вівчарські вірші, «Георгіки» - землеробські. «Енеїда» - героїчний епос. Поєднує їх ідея, відмінна від грецької, - Вергілій відрікався від минулого і закликав до відродження в майбутньому.

Виходець із середньої родини, але одержав непогану юридичну освіту.

Творчість Вергілія перебувала під впливом греків.

«Буколіки» написано в наслідування Феокріту. Вергілій називає їх еклогами. Вергілій починає свій твір фразою: «Все скоряє любов, і ми скоримося любові» - це відправний пункт для міркування. Він показує, що безрозсудна пристрасть призводить до загибелі. Серед еклог особливе місце займає четверта еклога. Там йдеться про народження незвичайної дитини. Любові-пристрасті протиставляється любов материнська. Ця еклога написана на весілля Антонія й Августа й на народження сина. Дія «Буколік» відбувається в Аркадії. Це глухомань, а Вергілій робить із неї утопію. Уперше ця «благословенна Аркадія» з'явилася тут.

«Георгіки» - про землеробство, без героя, без сюжету, про те, як варто трудитися. Природний світ виникає вже в еклогах. У цій поемі Вергілій слідує Лукрецію, доводить, що людина - одне зі творінь всесвіту, прагне дати опору, спокій, щастя. Він бачить його в циклі хлібороба. Апофеоз «Георгік» - міркування про бджолиний рій. Поема закінчується: поет іде по дорозі й наступає на череп бика, а з нього вилітає бджолиний рій. «Так смерті-бо немає, а є продовження життя».

Поема “Енеїда” є літературною обробкою римської легенди про троянця Енея – засновника Риму, що Вергілій творчо наслідував поеми Гомера, через що йоготвір можна назвати “одіссеєю” мандрів Енея (Еней, як і Одіссей, довго мандрує і переживає багато пригод) та “іліадою” його битв (Вергілій, як і Гомер, майстерно описував битви). 

Але, на відміну від епосу Гомера, у Вергілія опоетизовані римська доблесть, патріотичне служіння державі, велич Риму. Для того, щоб краще збагнуnи принципову різницю між поемами Гомера і Вергілія, доречно порівняти щити Ахілла та Енея. Якщо на першому зображено всесвіт (зорі, ріку океан, два еллінських міста, судочинство, весільний бенкет, сільськогосподарські роботи), то на другому – «…римського роду тріумфи, Асканіїв рід знаменитий і незчисленні усі, послідовно проваджені війни” ). Тому можна зробити парадоксальний висновок про те, що головним героєм «Енеїди» є не Еней, ім’ям якого названо твір, а Римська держава.

Крім того, можна зауважити, що «зашифрований» мотив реваншу (Еней, утікши із зруйнованої греками Трої, заснував Рим (Нову Трою), який згодом підкорив Елладу, тобто взяв реванш за зруйнування Трої),  використовувався багатьма народами, які на певному етапі своєї історії втрачали колишню могутність, зазнавали національного гноблення. З цією метою, наприклад, травестував «Енеїду» І.Котляревський (у його «Енеїді» наявна чітка паралель «зруйнування Трої = зруйнування Запорозької Січі»), а також, наприклад, поляки після сумнозвісних переділів Польщі між Росією, Австрією і Пруссією.

 "Енеїда"

«Енеїда»» - велика епічна поема. Замовлена Августом. Вергілій повинен був написати панегірик про самого Августа. У пролозі повинен був написати про міфічних предків Августа. Вів рід від Венери. Вергілію дали час для роботи - 12 років, але так і не завершив. Заповів цю поему спалити своєму другові. Про Августа ні слова - але той не став її знищувати. Схвалив політичні тенденції, що римляни - це обраний народ, якому призначено правити світом.

Складається з 12 книг. Вергілій ділить на дві частини. Перша частина - втеча Енея з палаючої Трої й прибуття в Карфаген - 5 книг. Друга частина - оповідання про війни в Італії. Посередині шостої книги - розповідь про спуск Енея в царство мертвих. Еней спускається довідатися, куди він пливе й про майбутню долю Рима. Він ніби об'єднав «Іліаду» й «Одіссею» у зворотному порядку. Вергілій не приховує, що як приклад використав Гомера.

Енею призначено заснувати римську державу, якій буде належати світ. Поема спрямована в майбутнє. Ще одна надзадача, пов'язана з героєм – доля Енея це доля Риму - головна сила, що управляє всім. Герої Гомера не були сліпими іграшками, а тут повне підпорядкування долі, заперечення особистості. Спрямована у майбутнє, тому в ній дуже багато дієслів. Добір деталей. На ідейний зміст вплинули стоїки – страждання виправдуються метою. Причина людських страждань у тім, що люди не завжди розумні. Боги потрібні, щоб показати ієрархію знання й підкорення. Тільки боги знають істину. Зовні поема нагадує Гомера. Але світ греків нам знайомий, а у Вергілія світ розсовується до незвичайних меж. Розширюється уявлення про час. Героя цікавить майбутнє нащадків. Поема не закінчена. Уже багатьом сучасникам Августа здавалося, що надії не виправдалися. Вергілій залишає героя на розпутті після убивства Турна.

 Літературні паралелі

(Сцени мирного та воєнного життя)

 (Вулкан — Гефест)

(«Там-бо, на тому щиті, прозираючи роки майбутні, Вирізьбив владар огню італійців майбутні пригоди, Римського роду тріумфи, Асканіїв рід знаменитий І незліченні усі, послідовно проваджені війни».)

(Радість, гордість за своїх нащадків; знання майбутнього надавало йому сили й наснаги.)

Ці   твори об'єднує:

1)Жанр: епічні поеми;

2)герой: один головний, здійснює подвиги заради Батьківщини;

5) функція заспіву;

3)сцени військових битв;

4)опис щита героїв;

6)сцени пригод і поневірянь героїв;

7)герої: циклоп Поліфем, Сцилла і Харібда.

Підсумки:

«Енеїда» Вергілія, написана під враженням поем Гомера, значно вплинула на римську та європейську поезії, ставши для них у свою чергу взірцем для наслідування.

Творчістю Вергілія захоплювався Данте й ви­користав «Енеїду» у своїй «Божественній комедії».

Поему Вергілія пере­робляли і пародіювали в різних європейських літературах, в тому числі і в українській: широко відома «Енеїда» І. П. Котляревського.

   "Енеїда" Вергілія - творче наслідування Гомерових поем

           Світову славу надав Вергілію його третій великий твір - героїчна поема "Енеїда". У цій поемі зустрічаємо вже знайомі з поеми Гомера "Іліада" імена героїв. Так головний герой поеми Вергілія Еней був сином Анхіза й Венери, Анхіз же доводився двоюрідним братом троянському царю Пріаму. Таким чином, Вергілій ніби розповідає про ті події, що залишилися за межами "Іліади". В "Іліаді" Енея показано багато разів як одного з найвидатніших троянських вождів, першого після Гектора. Уже там він користується прихильністю богів, а потім говориться про подальше царювання його та нащадків над троянцями. В "Енеїді" Вергілій змальовує прибуття Енея та його товаришів після падіння Трої до Італії для заснування римської держави. Сюжет "Енеїди" складається з двох частин: перші шість пісень присвячені мандрам Енея від Трої до Італії, а інші шість - війнам Енея в Італії. Вергілій багато в чому наслідував Гомера, так що першу половину "Енеїди" можна назвати наслідуванням "Одіссеї", а другу - "Іліади". Цікаво, що й у відношенні стилю Вергілій багато в чому наслідує попередніх античних авторів, зокрема Гомера. Його поезія відзначається стилем монументальності, поєднаним із деталізацією. Цю деталізацію бачимо і в поемах Гомера. Тут можна теж провести деякі паралелі. Так у Гомера читаємо тільки згадку про молот і ковадло, міхи й одяг, сильні руки Гефеста. У Вергілія зображено страшну підземну фабрику. У той час як на щиті Ахілла в Гомера картини астрономічного й побутового характеру, на щиті в Енея у Вергілія зображена вся велична картина історії Риму, зображені найвеличніші діячі та світова могутність держави. Таким чином, поезія Вергілія носить більш монументальний характер, хоча вплив Гомера видно і в сюжеті, і в формі зображення сюжетної дії. Ріднить Вергілія з Гомером і схожий погляд на взаємини між людьми й богами. Щоправда, герої Вергілія набагато більше залежать від богів. Так Еней і проти своєї волі змушений підкорятися фатуму.

      Прочитавши "Енеїду", читач розуміє, що Вергілій і справді творчо наслідує Гомерові поеми, але це робить його твір ще більш цікавим і захоплюючим.

 

Історія створення „ Енеїди” та її сюжет.

 

       «Енеїді» Вергілій віддав десять останніх років життя. Спочат­ку поет склав план і написав епопею прозою, а потім завіршував упо­добані частини. Щоб оглянути місця, зображені в поемі, він виру­шив у подорож до Греції та Малої Азії. Проте Трою йому не довелося побачити. Тяжко захворівши в Афінах, він припинив мандрівку. Август порадив хворому повернутися разом з ним до Італії, там 21 ве­ресня 19 р. до н. є. й обірвалося життя Вергілія. Прах його було пе­ревезено до Неаполя і там поховано при Путеоланській дорозі. На надгробній плиті викарбовано: „В Мантуї я народився, умер у калабрів. Неаполь Прах береже. Оспівав череди, ниви, вождів.”

 

 Вергілій не встиг остаточно опрацювати своєї поеми. За нака­зом Августа її було оприлюднено вже після смерті поета, можливо, в 17 році до н. є.

 

 Римський народ визнав Вергілія першим своїм поетом, римським Гомером. Про те, яку загальну шану здобув автор «Енеїди» за життя, говорить хоча б свідчення історика Таціта, що коли присутні в театрі по­чули вірші Вергілія, вони всі підвелися і віддали їх авторові таку саму честь, як імператорові Августу.

 

 

 

 Не обійшлося і без злобних критиків. Одні обурювалися полі­тичною тенденцією поеми, інші — її новаторством. Якийсь Карвілій Піктор навіть написав памфлет під назвою «Бич на «Енеїду». Інші дорікали Вергілієві за різні запозичення, зокрема з Гомера. На захист поета стали друзі.

 

       «Енеїда» довго була зразком «героїчного епосу» і в Римі, і в лі­тературах нової Європи.

 

      У першій книзі йдеться про те, як Енеєві дорогою з Трої, з волі його божественної супротивниці Юнони (Гери), яка дуже не люби­ла троянців (бо все ще пам'ятала принизливий для неї присуд Паріса, до того ж дуже поважала Карфаген, але дізналася, що колись він буде зруйнований нащадками Енея), довелося довго блукати морями, зазнати численних пригод та небезпек.

 

     Флот Енея бурею прибило до берегів Карфагену, де володарювала тоді вдовиця Дідона. Еней розповів цариці про загибель Трої та про свої мандри. Дідона палко закохалася в Енея. Любов у її серці запалив брат Енея — бог кохання Амур. На прохання матері, Амур перевті­лився в сина Енея, і коли розчулена Дідона пригорну­ла його до свого серця, він влив їй у груди отруту кохання, щоб зла Юнона не вклала в душу жінки якісь інші почуття. Еней також по­любив Дідону, та змушений був покинути нещасну, щоб виконати свою історичну місію — досягти берегів Італії й заснувати Римську держа­ву. Невтішна, покинута коханим Дідона наклала на себе руки. На Сицилії Еней вшанував пам'ять свого батька Анхіса поминальни­ми іграми. Потрапивши нарешті до Італії, він за допомогою ча­рівниці Сивілли зійшов в царство мертвих Аїд, де зустрівся з душею свого любого батька. Сцену зустрічі сина з батьком описано дуже зво­рушливо, тут Вергілієві став у пригоді досвід створення «Буколік» з описами душевних переживань пастухів і пастушок. Тінь Анхіса ві­щує Енеєві славну долю його нащадків.

 

 У Лації цар латин гос­тинно зустрічає Енея й обіцяє віддати за нього свою дочку Лавінію. Але в неї вже є жених — цар Турн,  який іде на Енея війною. Еней вирушає за підтримкою до сусіднього володаря Евандра (туди, де згодом постане Рим). Там він отримує да­рунок Венери й Вулкана — бойовий обладунок і щит, на якому зобра­жено майбутню історію Риму. Через відсутність ватажка Турн починає долати троянців. І хоча Еней, повернувшись, відби­ває тиск, Турн убиває його друга Палланта. Настає тимчасове перемир'я. Далі в поемі описано подвиги амазонки Камілли. І, нарешті, відбувається двобій між двома вождями, у якому Еней, здійснюючи помсту за Палланта, вбиває Турна. Цією перемогою й закінчується поема.

 

 

Бесіда за прочитаним

 - З чого починається поема? (Прославлення Енея)

 - Чи є в поемі традиційне звертання до Музи? (У звертанні до Музи наголошується,    що причиною  лиха, якого зазнав Еней, був гнів богині Юнони)

 - Який шлях мав пройти Еней? (Із Трої до  берегів Італіі)

 - Які боги та міфічні герої згадуються в зачині? (Юнона, Паріс, Ганімед)

 - Які міфологічні міста названі в пісні?  ( Карфаген, Троя)

 - Як у поему входить мотив долі? (Підкреслюється, що мандрівка Енея сталася з  волі богів і змінити щось було неможливо)

 

  

Літературний  диктант

1.     Який рік вважається роком народження світового театру  

2.     Назвіть відомих вам античних драматургів.  

3.     Між ким відбувається головний конфлікт у п'єсі Есхіла «Прометей закутий»  

4.     Як  називається підземне царство? 

5.     Як називався перший твір Вергілія  

6.     Який твір Вергілія був незакінчений?  

7.     Хто з героїв Вергілія спускається до царства мертвих  

8.     Чиї твори наслідував Вергілій?  

9.     З іменем якого імператора пов'язаний «золотий вік» римської літератури  

10.    Яким було призначення Енея? 

11.     Що зображено на щиті Ахіллі?  

12.     Що зображено на щиті Енея?

 

 

Творче  наслідування Вергілієм поем Гомера.

 

Заповніть праву колонку таблиці епізодами з «Енеїди», відповідно до епізодів з «Іліади» та «Одіссеї».

 

 Гомер «Іліада», «Одіссея»

 Вергілій «Енеїда»

Заголовок – мандри Одіссея

 

Зв’язок з давньо­грецькою міфологією

 

Розповідь Одіссея про свою подорож

 

Подорож до підземного царства, зустріч з Тіресієм

 

Війна греків і троянців

 

Численні перешкоди і випробування на шляху Одіссея

 

Ахілла Втручання богів у долю людей

 

Опис щита

 

Втрата друга Патрокла і помста за нього

 

Двобій Ахілла і Гектора

 

Висновки

 

 
Літературний диктант за змістом „Енеїди”

 1. Чиї твори наслідував Вергілій у «Енеїді»?

2. Яким було призначення Енея?  

3. Хто весь час переслідував Енея?  

4. Хто допомагає Енеєві, захищає його?  

5. Хто закохався в Енея й через це загинув?  

6.     Для чого Еней хотів потрапити в підземне царство?  

7. Хто допоміг Енеєві здійснити свій намір?  

8. Як звали дочку царя Латина, з якою Еней мав одружитися?  

9.  З ким довелося воювати Енеєві, троянцям?  

10. Який дарунок від матері одержав Еней?  

11. Чому автора так хвилює доля Енея?  

 Коментоване читання

 1.  Що таке підземне царство? Як воно називається? (Аїд)
 2. Як ви уявляєте зустріч батька і сина в підземному царстві? Опишіть її.
 3. Чому Анхіс розповів Енею про його майбутнє? А ви б хотіли знати своє майбутнє? (Щоб той зрозумів, що всі його страждання не марні)
 4. Які слова використовує автор, щоб описати славних нащадків Енея? (Преславні, троянського племені слава, славні, благословенний син божества, гордий переможець)
 5. Хто такий Ромул? 
 6. Що ви знаєте про заснування Риму?
 7. Яка роль Цезаря в історії Римської держави? 
 8. Як описує його автор? (Цезар, Гай Юлій (100 — 44 рр. до н. е.) — римський політик, полководець, оратор і письменник, завойовник Галлії, автор «Записок про Галльську війну»)
 9. Що ви знаєте про імператорів Нума Помпілія та Тулла Гостілія?(Другий римський цар Нума Помлілій - засновник релігійних установ та обрядів, був прикрашений жрецьким вінком. Тулл Гостілій, третій римський цар, великий завойовник)
 10. Знайдіть рядки у яких виражене ставлення автора до воєн?(Діти, ох діти, своєї душі ви до воєн подібнихНе призвичаюйте, й серцю вітчизни таких ви ударівНе завдавайте. Ти перший, що рід свій з Олімпу виводиш,Зброю відкинь, ох крове моя! )
 11. Розкажіть про культурні та мистецькі здобутки римської держави?
 12.  Що нового ви дізналися про Енея? Чи змінило це вашу думку про нього?Контрольні питання за змістом „Енеїди” 

 

 1. Чиї твори наслідував Вергілій у «Енеїді»? (Гомера.)
 2. Яким було призначення Енея? (Заснувати Рим і дати початок латинському народу.)
 3. Хто весь час переслідував Енея? (Юнона.)
 4. Хто допомагає Енеєві, захищає його? (Мати, богиня Венера.)
 5. Хто закохався в Енея й через це загинув? (Дідона, цариця Карфагену.)
 6. Для чого Еней хотів потрапити в підземне царство? (Щоб побачитися зі своїм батьком Анхізом і дізнатися про свою долю.)
 7. Хто допоміг Енеєві здійснити свій намір? (Кумська відьма Сивілла.)
 8. Як звали дочку царя Латина, з якою Еней мав одружитися?(Лавінія.)
 9. З ким довелося воювати Енеєві, троянцям? (З плем'ям латинян та їхніми союзниками, особливо з Турном.)
 10. Який дарунок від матері одержав Еней? (Зброю, що викував Вулкан.)
 11. Чому автора так хвилює доля Енея? (Бо він бачить у ньому міфічного засновника любого йому Риму,)
 12. Що таке підземне царство? Як воно називається? (Аїд)
 13. Чому Анхіс розповів Енею про його майбутнє? (Щоб той зрозумів, що всі його страждання не марні)
 14. Які слова використовує автор, щоб описати славних нащадків Енея? (Преславні, троянського племені слава, славні, благословенний син божества, гордий переможець)
 15. Яка роль Цезаря в історії Римської держави? Як описує його автор? (Цезар, Гай Юлій (100 — 44 рр. до н. е.) — римський політик, полководець, оратор і письменник, завойовник Галлії, автор «Записок про Галльську війну»)
 16. Знайдіть рядки у яких виражене ставлення автора до воєн?

 

(Діти, ох діти, своєї душі ви до воєн подібних

 Не призвичаюйте, й серцю вітчизни таких ви ударів

 Не завдавайте. Ти перший, що рід свій з Олімпу виводиш,

 Зброю відкинь, ох крове моя! )

Цитати, висловлювання та афоризми Вергілія

Бережися заходити занадто далеко.

Будь прихильний до сміливих починів.

Будь-які знегоди слід пересилювати терпінням.

В русі сила росте і набирає потужність.

Від війни не можна чекати ніяких благ.

Долі прокладають шлях.

Досвід — самий кращий наставник.

Кожному призначений свій день.

Не відступай перед бідою, а прямо йди їй назустріч.

Не заживе рана в серці.

Не занадто довіряйся зовнішньому вигляду.

Пізнавши нещастя, я навчився допомагати страждальникам.

Сміливим допомагає доля.