Відродження  

Епоха Відродження (Ренесансу) в Європі.

 Гуманізм. Культ античності. 

Сьогодні ми  починаємо знайомитися з епохою, яка  стала   значущим періодом в історії мистецтва та подарувала світові цілу плеяду геніїв. В цю пору тон усім країнам Європи задавала Італія, в мистецтві провідними були вірність класичним ідеалам та реалізм зображення. А назва цієї епохи – Відродження.

Відродження - епоха великих змін у поглядах на людину й світ. Назву їй дав у 1550 році видатний італійський митець Джорджіо Вазарі.  У цей період заново відкриті античні літературні ідеї сміливості думки, різнорідності поглядів на життя, гармонії людини збігалися з настроями тогочасної людини. На зміну аскетизму, схоластиці приходить гасло «Я — людина, ніщо людське не вважаю чужим для себе». Серед діячів культури зростало захоплення культурою стародавніх греків і римлян, їхнім шанобливим ставленням до людини (на відміну від церкви, яка трактувала людину гріховною істотою, а працю — божою карою). Таких людей називали гуманістами (від латин.— «людський»). Із їхньою допомогою антична культура змогла відновитися та стати основою для нової культури — Відродження, або Ренесансу.

Основні  поняття  доби   Відродження.

Відродження — період в історії Європи, коли в людей відродився інтерес до античної культури.

Ренесанс — епоха в розвитку культури в низці країн Європи, що настала після Середньовіччя. Характеризується піднесенням суспіль­но-політичного й культурного рухів.

Гуманізм — прогресивна течія в західноєвропейській культурі, спрямована на утвердження поваги до гідності й розуму людини, її права на земне щастя, вільний вияв природних людських почуттів і здібностей.

Основні  ідеї гуманістів

1.         Людина — богоподібна й розумна істота, тому заслуговує на любов і повагу;

2.         людина має право насолоджуватися природою, коханням, славою;

3.         людина зобов'язана: бути справедливою, порядною, працьовитою, жертвувати особистою вигодою задля громадських інтересів;

4.         людина має прагнути знань, оскільки лише творча праця та освіченість відрізняють людину від тварини;

5.         у людському суспільстві не має бути війн, розбоїв, тиранії, а повинні процвітати політичні свободи;

6.         надмірний потяг до багатства є шкідливим, оскільки псує людину;

7.         людина має бути щедрою та великодушною.

 

Отже, ці гуманістичні ідеї лягли в основу культури епохи Відродження. Не випадково батьківщиною Відродження стала Італія — одна з країн класичної античної культури. Представникам італійського Відродження здавалося, що вони відновлюють мистецтво Давніх Греції та Риму, хоча насправді це був фактично новий підхід до відображення реального світу людини та природи на основах гуманізму. У їхніх мистецьких творах домінує образ прекрасної, гармонійно розвиненої, сильної духом і тілом людини — героя,який зміг піднятися над буденністю.

В історії літератури прийнято таку періодизацію літератури Відродження:

Періодизація епохи Відродження.

Слово «відродження» сигналізує про те, що йдеться не про появу на світ (народження), а про відновлення чогось, що існувало раніше. Слово «відродження» - італійське, як термін почало вживатись в 1550 році. На Заході цю епоху стали називати Ренесансом (що французькою означає розквіт).

Виділяють кілька етапів розвитку епохи Відродження

І. Проторенесанс – друга половина ХІІІ – перша половина ХІV ст..

ІІ. Раннє Відродження – друга половина ХІV – ХV ст..

ІІІ. Високе Відродження – кінець ХV – початок ХVІ ст..

ІV. Пізнє Відродження – ХVІ ст..

 

Представники  доби Відродження

 Із Відродження почалася епоха становлення сучасної науки, з нею пов’язані важливі наукові відкриття. Великі географічні відкриття розширили земний простір, змінили уявлення про земний світ. Гуманісти доби Відродження були наділені багатьма талантами, таких творців ми називаємо універсальними творцями. Особливе місце займають художники та письменники доби Відродження.
Визначних діячів доби Відродження в історії людства називають титанами.
 Мореплавці: Христофор Колумб, Васко де Гама, Фернандо Магеллан.
 Вчені: Нікола Коперник, Галілео Галілей, Джордано Бруно.
 Художники: Рафаель Санті, Тіціан, Боттіччеллі, Джордоне.
 Універсальні творці: Леонардо да Вінчі, Мікеланджело.
 Письменники: Франческо Петрарка, Мігель Сервантес, Вільям Шекспір

 Минають століття. Через простір і час витвори мистецтва епохи Відродження досягають  душі нащадків.

У спадок  від цієї доби ми отримали прекрасні шедеври мистецтва художників Рафаеля Санті, Сандро Боттічеллі, Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Козімо Росселлі, Тиціана , літераторів Рабле, Шекспіра, Петрарки, Сервантеса, Боккаччо та багатьох  інших.