Середньовіччя як історична та культурна доба  

 

 

 

Середньовіччя як історична та культурна доба

Середніми віками називають тисячолітній період часу — з моменту падіння Римської імперії (V ст. н. е.) до XV століття.

В історії літератури та мистецтва Західної Європи розрізняються такі етапи:

1)    ст. — раннє Середньовіччя;

2)    ХІІ—ХІІІ ст. — розквіт середньовічної цивілізації;

3)   XIV—XV ст. — пізнє Середньовіччя, початок Відродження.

Християнська католицька церква у середні віки панує над усім куль­турним життям Західної Європи. Антична культура занепадає. Церква створює літературу, що схвалює подвиги аскетизму, мучеництва за віру. Характерним для цього періоду є жанр «житія», які описують відлюдни­ків, що вирушають у пустелю, добровільно зазнають катувань. Поши­рюються також «видіння», тобто розповіді людей, що немовби побували у потойбічному світі. У них описуються фантастичні картини райських насолод та пекельних мук.

Водночас із церковною літературою, що писалася переважно лати­ною, протягом усього середньовіччя розвивається література світська, яка є далекою від похмурого, аскетичного світосприйняття. Різні її напрями та види походять із народної творчості, що існувала з давніх-давен, а темою її була людина зі своїми земними радощами та бідами.

Найзначнішою та найціннішою спадщиною середньовічної літера­тури був епос — поеми про героїв-воїнів, які були створені народом і ви­словлювали його ідеали. Епос виник у формі сказань, які тривалий час існували в усній формі. Виконавців сказань називали у Франції жонгле­рами, у Німеччині — шпільманами. Зазвичай це були акробати-фокус-ники, що розважали народ на дорогах та площах. Вони також співали або читали пісні про воїнів-героїв. А пізніше, вже з ХІІ ст., поети пере­робляють ці сказання і записують їх у вигляді великих поем.

Герой середньовічного епосу — воїн, захисник своєї країни і народу. У добу постійних війн — це важлива фігура суспільного життя. В епосі ідеальні якості воїна — сила, хоробрість, доблесть, вірність васала своє­му сюзерену — героїзуються. Сюжети багатьох поем складені на основі справжніх історичних подій. Мова йде про історичних осіб, але із часом сюжет може бути зміненим, причому досить суттєво.

У період з ХІІ до XV ст., коли розвиваються міста і торгівля, а воїни-феодали об'єднуються у рицарські ордени та відбуваються хрестові по­ходи, при дворах феодалів створюється пишна та витончена культура: рицарі навчаються музики, мистецтва писати вірші. У цей час виникає нова, рицарська, або куртуазна (придворна), література. Рицарська лі­рика оспівує любов рицаря до «дами серця». Заради її кохання рицарі (у романах) переживають різні пригоди, б'ються з велетнями і чудо­виськами.

Середні віки відзначаються також і значним культурним розвитком народів Сходу, що отримав назву «золотого віку» арабської та ірано-таджицької літератур. Література «золотого віку» писалася двома мова­ми — арабською і фарсі. В ній часто пропагувалася любов до людини, жінки, оспівування життя.

Література  народів Сходу

Східні філософські й релігійні погляди:

5 культурних зон епохи Середньовіччя

Індійська;Східно-азіатська (Китай, Корея, Японія) ; Близькосхідна  (ОАЕ, Судан, Ізраїль, Йорданія,Сирія, Ліван, Ірак,Саудівська Аравія, країни Балканського півострова, Ємен, Кувейт, Таджикистан, Персія, Грузія),Західно-європейськаВізантійська.

 Китай- колиска далекосхідної цивілізації

Основоположним в китайській культурі є принцип духовності, або   Дао – 2 світогляди, 2 напрями у філософії: Конфуціанство  та   Даосизм.

 Конфуціанство  (за іменем філософа і мислителя Конфуція) - філософія доцільного громадського устрою, здорового глузду і практичних знань. Засновано на вірі у можливість “окультурення” людини словом істини та моральним прикладом

Основна  його мета: Створення етичного підґрунтя для традиційної системи родинних відносин, які мали складну структуру і ритуали вшанування предків

Основні принципи конфуціанства

 Даосизм - (засновник філософ Лао-цзи(6 ст.д.н.е)  віддавав перевагу спогляданню природи та її розумінню

Принципи  даосизма:

В людській природі не треба щось змінювати. Треба прислухатися до потаємного у природі й людині.

Людина досягає щастя, коли йде за природою, довіряє своїм відчуттям.

Людина має розвинути в собі містичну чутливість та інтуїцію, щоб влитися в гармонію Космосу.

Періодизація китайської літератури пов’язана з періодами правління різних династій: