Б.Пастернак  

 

 Життєвий і творчий шлях російського поета 

Бориса Пастернака (1890-1960)

 

 

 Якщо Анну Ахматову називали «російською Сапфо», то Бори­са Пастернака, із творчістю якого ми познайомимося сьогодні, — «Гамлетом XX століття». Багато випробувань випало на його долю, він жив за тих складних часів, які вимагали від людини міцності духу, мужності протистояти натиску ідеології. Його ліричні робо­ти стали втіленням трагічного щастя існування людини, наділеної даром поетичного слова, здатної якнайповніше відобразити у твор­чості всі радощі й тривоги епохи.


Лауреат Нобелівської премії (другий у Росії в галузі літе­ратури), за що був зацькований критиками; людина, до якої при­хильно ставився Сталін, і на яку відкрили карну справу; глибокий лірик, реформатор слова і майстер епічної розповіді, філософських спостережень — усе це Борис Пастернак.


Народився майбутній письменник 1890 року в Москві. Його батько був відомим художником, мати — піаністкою. У родині па­нувала духовна атмосфера, культ мистецтва. «Я — син художни­ка, мистецтво і великих людей бачив із перших днів і до високого звик ставитися як до природи, як до живої норми. Соціально... воно для мене від народження було злито з побутом»,— згадував Пастернак. І зазначав: «Що робить художника реалістом, що його творить? Рання вразливість у дитинстві і своєчасна добросо­вісність у зрілості».


Б. Пастернак у домі батьків зустрі­чався з письменником Л. М. Толстим, поетом Р. М. Рільке, композитором О.      Скрябіним; займався музикою під керівництвом відомих музикантів.


1909 року він вступив на історико-філологічний факультет Московського університету, а через три роки почав студіювати філософію в Марбурзькому університеті в Німеччині. Через рік полишив заняття філософією й поринув у літературну працю. Приєднався до футуристичного угрупован­ня «Центрифуга». Вийшли друком його перші поетичні збірки «Близнюк у хмарах», «Над бар’єрами», через п’ять років — «Се­стра моя — життя». Остання принесла йому славу. Б. Пастернак прилучається до діяльності творчого об’єднання ЛЄФ (футури­стів). На межі 20-30-х рр. XX ст. побачили світ збірка поезій «Друге народження», три книжки прози: «Охоронна грамота», «Повість», «Повітряні шляхи».


У період творчої кризи Пастернак зайнявся переклада­ми В. Шекспіра, Й. Ґете, Ф. Шиллера, Кляйста, Р. М. Рільке, П. Верлена, грузинських поетів та ін. «Саме в 36-му році, коли почалися ці страшні процеси, усе зламалося в мені, і єдність зі світом перейшла в опір йому, якого я не приховував. Я став пере­кладачем. Особиста творчість закінчилася. Вона знов прокинула­ся перед війною, можливо, як її передчуття, 1940 року», — писав поет.


1943 року з’являється поетична збірка «На ранніх поїздах». «Радість перемоги у війні давала надію на оновлення життя», — записав Пастернак і почав роботу над романом «Доктор Живаго», який «став утіленням радості творчості, що допомагає долати страх смерті». Публікація цього роману в Радянському Союзі була забо­ронена. 1957 року він був надрукований в Італії і перекладений багатьма мовами світу. Наступного року Б. Пастернаку було при­суджено Нобелівську премію «За видатні досягнення в сучасній ліричній поезії і продовження благородних традицій великої ро­сійської прози».


Жорстоке цькування  підкосило Пастернака. 1960 року він помер, передбачивши долю своїх творів: «Цілком ймовірно, що через багато років після того, як я помру, з’ясується, якими широкими, найширшими основами була спря­мована моя діяльність останніх років, чим вона дихала і живилася, чому служила».

У 1990 році рішенням Нобілевського комітету відновлена історична справедливість й  сім'ї  покійного Б.Пастернака   було вручено  диплом  і медаль. 


Ранні твори Б. Пастернака написані під впливом символізму та футуризму, які приваблювали його настановою на художній експе­римент, на оновлення поетичної мови. Але поет не задовольнявся досягнутим, щоб пережити «друге народження».


Поезія Б. Пастернака вражає глибиною й різноманітністю тем, філософською насиченістю. Провідна тема його лірики — людина та її буття. Природу і творчість, кохання і смерть, красу і траге­дію існування — усе митець прагне осмислити поетично. Як поет-філософ він тяжіє до «вічних» тем і мотивів, що символізують, зо­крема, і біблійні образи.


Створіть схему «психологічного портрета» Б. Пастернака за його біографією та творами.


Борис Пастернак хронологічна таблиця*
 https://dovidka.biz.ua/pasternak-hronologichna-tablitsya/


 

 

 Любить иных - тяжелый крест...

Любить иных - тяжелый крест,
А ты прекрасна без извилин,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносилен.

Весною слышен шорох снов
И шелест новостей и истин.
Ты из семьи таких основ.
Твой смысл, как воздух, бескорыстен.

Легко проснуться и прозреть,
Словесный сор из сердца вытрясть
И жить, не засоряясь впредь,
Все это - не большая хитрость.

 Анализ стихотворения Пастернака «Любить иных – тяжелый крест»Личная жизнь Бориса Пастернака была полна мимолетных романов и увлечений. Однако лишь три женщины смогли оставить в душе поэта неизгладимый след и вызвать чувство, которое принято именовать настоящей любовью. Женился Борис Пастренак довольно поздно, в 33 года, и его первой супругой стала молодая художница Евгения Лурье. Несмотря на то, что супруги были без ума друг от друга, между ними постоянно вспыхивали ссоры. Избранница поэта оказалась дамой весьма вспыльчивой и своенравной. Плюс ко всему, она считала ниже своего достоинства заниматься обустройством быта в то время, как на мольберте ее ждала очередная незаконченная картина. Поэтому все домашние хлопоты вынужден был взять на себя глава семейства, который за несколько лет семейной жизни научился прекрасно готовить, стирать и делать уборку.

Конечно, у Бориса Пастернака и Евгении Лурье было много общего, однако поэт мечтал о семейном уюте и о том, чтобы рядом с ним всегда был обычный человек, лишенный творческих амбиций. Поэтому когда в 1929 году он был представлен супруге своего друга пианиста Генриха Нейгауза, то буквально с первых мгновений влюбился в эту скромную и милую женщину. Во время одного из визитов к другу Борис Пастернак прочел Зинаиде Нейгауз несколько своих стихов, однако она честно призналась, что ничего в них не поняла. Тогда поэт пообещал, что специально для нее будет писать более простым и доступным языком. Тогда же родились первые строчки стихотворения «Любить иных – тяжелый крест», которые были адресованы законной супруге. Развивая эту тему и обращаясь к Зинаиде Нейгауз, Пастернак отметил: «А ты прекрасна без извилин». Поэт намекал на то, что предмет его увлечений не отличается высоким интеллектом. И именно это больше всего прельщало автора в этой женщине, которая была образцовой хозяйкой и кормила поэта превосходными обедами. В итоге случилось то, что должно было произойти: Пастернак попросту отбил Зинаиду у законного супруга, развелся с собственной женой и вновь женился на той, которая на долгие годы стала его подлинной музой.

В этой женщине поэта восхищала ее простота и безыскусность. Поэтому в своем стихотворении он отметил, что «прелести твоей секрет разгадке жизни равносилен». Этой фразой автор хотел подчеркнуть, что женщину красит отнюдь не ум или же природная привлекательность. Ее сила – в умении жить по законам природы и в гармонии с окружающим миром. А для этого, по мнению Пастернака, совсем необязательно быть эрудированной особой, которая способна поддержать разговор на философские или же литературные темы. Достаточно лишь быть искренней, уметь любить и жертвовать собой ради близкого человека. Обращаясь к Зинаиде Нейгауз, поэт пишет: «Твой смысл, как воздух, бескорыстен». Эта простая фраза полна восхищения и преклонения перед женщиной, которая не умеет притворяться, кокетничать и вести светские беседы, зато чиста помыслами и поступками. Пастернак отмечает, что для нее не составляет труда проснуться поутру и «словесный сор из сердца вытрясть», чтобы начать день с чистого листа, радостно и свободно, «жить, не засоряясь впредь». Именно этому удивительному качеству поэт хотел научиться у своей избранницы, и именно такой душевной чистотой, уравновешенностью и рассудительностью восхищался.

При этом автор отмечал, что любить такую женщину совсем не сложно, так как она словно бы создана для семьи. Зинаида Нейгауз стала для него идеалом жены и матери, которая покорила его сердце бескорыстной заботой о близких и стремлением всегда придти на помощь в трудную минуту.

Впрочем, трогательная привязанность к супруге не помешала Борису Пастернаку в 1946 году вновь испытать любовные муки и завести роман с сотрудницей журнала «Новый мир» Ольгой Ивинской. Но даже известие о том, что его избранница ожидает ребенка, не повлияло на решение поэта сохранить собственную семью, в которой он был по-настоящему счастлив.

 

 

 Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Как летом роем мошкора
Летит на пламя,
Слетались хлопья со двора
К оконной раме.

Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.

И падали два башмачка
Со стуком на пол,
И воск слезами с ночника
На платье капал.

И все терялось в снежной мгле
Седой и белой.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

На свечку дуло из угла,
И жар соблазна
Вздымал, как ангел, два крыла
Крестообразно.

Мело весь месяц в феврале,
И то и дело
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Анализ стихотворения "Зимняя ночь"

Стихотворение «Зимняя ночь» является одним из самых известных произведений Б. Пастернака и больше известно по первой строке «Мело, мело по всей земле…».

Это стихотворение входит в поэтический цикл, что завершает роман Б. Пастернака «Доктор Живаго». Он посвящён О. Ивинской. Стихотворение написано под впечатлением встречи-свидания поэта с О. Ивинской на его даче в Переделкино. Уже тогда они поняли, что не могут жить друг без друга.

Эта зима 1945-1946 гг. была поворотной в его судьбе. Пастернак начал работу над романом «Доктор Живаго», который сыграет роковую роль в его жизни. В это время он знакомится с сотрудницей редакции журнала «Новый мир» Ольгой Всеволодовной Ивинской. Ему было тогда 56, ей – 34 года. О. Ивинская стала закатной любовью поэта, последние 14 лет жизни Пастернака она была его мукой и страстью. Теперь их взаимоотношения лишь часть истории, но свеча, зажжённая силой любви поэта, горит назло всем февральским метелям.

Это стихотворение любимо и узнаваемо ещё и потому, что оно неоднократно ложилось на музыку. Это неудивительно, поскольку произведение обладает неповторимой музыкальностью. Недаром утверждала М. Цветаева, восхищённая талантом Пастернака, что он пришёл из музыки. Пастернак принёс в поэзию «всю несказанность», читая его стихи, идёшь «ощупью, наугад».

В своем стихотворении автор ни разу не упоминает в буквальном смысле двух главных героев. Он как бы говорит ни о чём и обо всём одновременно. Картину происходящего мы понимаем по намёкам: тени, скрещенье рук, скрещенье ног, падали два башмачка, воск на платье капал.

Что же происходит с двумя людьми, затерявшимися во мраке ночи: это грех или это Божья благодать. Б. Пастернак даёт однозначный ответ.

Вопреки законам физики тени ложатся не на пол, как мы привыкли, а на потолок, причём этот потолок озарённый. Таким образом, получается, что две тени устремляются к небесам, освещённым некой Божьей благодатью. Любовь рождается в грехе, на это указывают и звук падения башмачков, и плач ночника, и непонятное дуновение на свечку из угла, и жар соблазна. Но этот жар соблазна всё равно, что ангел, который берёт под крыло влюблённых даёт им крылья и позволяет оторваться от грешной земли к взлететь к озарённому потолку.

Очевидно, что в произведении присутствуют два ведущих образа: образ свечи и образ метели, по сути, они являются антиподами друг друга и создают два параллельных, не похожих друг на друга мира.

 Стихотворение  «Зимняя ночь» - это стихотворение о необыкновенном единении мужчины и женщины, человека и природы, то единение, которое сложно передать в прозе, и которое так неуловимо, но так полно выражено в небольшом стихотворении.

«Зимова ніч» Пастернак аналіз*
 https://dovidka.biz.ua/zimova-nich-pasternak-analiz/


 

 

***(никого не будет в доме) 
Никого не будет в доме,
Кроме сумерек. Один
Зимний день в сквозном проеме
Незадернутых гардин.

Только белых мокрых комьев
Быстрый промельк моховой,
Только крыши, снег, и, кроме
Крыш и снега, никого.

И опять зачертит иней,
И опять завертит мной
Прошлогоднее унынье
И дела зимы иной.

И опять кольнут доныне
Неотпущенной виной,
И окно по крестовине
Сдавит голод дровяной.

Но нежданно по портьере
Пробежит сомненья дрожь,-
Тишину шагами меря.
Ты, как будущность, войдешь.

Ты появишься из двери
В чем-то белом, без причуд,
В чем-то, впрямь из тех материй,
Из которых хлопья шьют.
1931

  Анализ стихотворения Б.Л. Пастернака "Никого не будет в доме..."

Стихотворение «Никого не будет в доме...» было написано в 1931 году. С первой же строки звучит тема одиночества. Душевное состояние лирического героя подчеркивается изображением внешнего мира: сумерки, снег, иней:

Только белых мокрых комьев

Быстрый промельк маховой,

Только крыши, снег, и, кроме

Крыш и снега, никого.

Третья и четвертая — центральные строфы стихотворения — вводят мотивы воспоминания и вины:

И опять кольнут доныне Неотпущенной виной, И окно по крестовине Сдавит голод дровяной.

Финальные строфы (5 и 6) противопоставлены первой и второй: если в начале стихотворения сквозным мотивом является мотив одиночества, то в конце появляется Она:

Ты появишься из двери

В чем-то белом, без причуд,

В чем-то, впрямь из тех материй,

Из которых хлопья шьют.