Т.А. "Французька література ХІХ ст."  

  Готуємося до тематичної атестації

Варіант 1

 Початковий-середній  рівні (по 1 б)

 1. Справжнє прізвище Стендаля:

 а) Байвіль;    

 б) Боз;

 в) Бейль.

 2. Сукупність творів, згуртованих за певним принципом і єдиною назвою «Людська комедія», Бальзак назвав:

 а) циклом;     

 б) епопеєю;

 в) епосом.

 3. Роман «Червоне і чорне» починається з опису:

 а) лісопилки;  

 б) мальовничого містечка  Вер’єр;  

 в) притулку для бідних;

 4. Кому належать слова: «У моєму словнику немає слова «неможливо»:

 а) Жульєну Сорелю;     

 б) Наполеону;    

 в) Стендалю?

 5. Повість «Гобсек» уміщено до «сцени»:

 а) «Аналітичні етюди»;  

 б) «Етюди про звичаї»;  

 в) «Філософські етюди».

 6.  Клієнти називали Гобсека:

 а) удавом;      

 б) людиною-векселем;       

 в) татусем Гобсеком.

 Достатній  рівень (по 1 б)

7. Архітектоніка – це:       

а) одна з галузей архітектури;     

б) нагромадження кам’яних споруд;   

в) принцип побудови твору.

Розкрийте особливості побудови «Людської комедії».

8. Під час відвідин сина у в’язниці старий тесля «тремтів від жадібності», бо боявся, що:           

а) втратити заощадження сина; 

б) йому дістанеться незначна частина грошей;  

в) заповіт складено не на його користь.         

 Як цей епізод характеризує батька?

 9. «Бальзаківською пристрастю» літературознавці назвали:

а) зображення психологічного стану героїв;  

б) опис речей, подробиць побуту;  

в) розкриття маніакального захоплення, яке знищує її носіїв.     

Обґрунтуйте відповідь та наведіть приклади з тексту.

Високий рівень (3 б)     

10.  Які цінності, на вашу думку, є найважливішими в житті людини?

 (за творами французьких письменників).

  Варіант 2

Початковий-середній  рівні (по 1 б)

 1.Засновником реалістичної прози є:

 а) Стендаль;    

 б) Бальзак;   

 в) Мопассан.

 2. В основу роману «Червоне і чорне» покладено:

 а) вигадану історію;    

 б) почуту розповідь; 

 в) випадок із судової хроніки.

 3. Що зв’язувало Бальзака з Україною:

 а) економічні питання;

 б) кохання;

 в) наукові інтереси?

 4. Повість «Гобсек» Бальзак умістив у «Людській комедії» до:

 а) «Аналітичних етюдів»;  

 б) «Етюдів про звичаї»; 

 в) «Філософських етюдів».

 5. Кому заповів свої багатства Гобсек:

 а) Дервілю;      

 б) Фанні Мальво;     

 в) дочці своєї небоги?

 6. Який гріх у семінарії був одним із найжахливіших (за романом «Червоне і чорне»):

 а) багато їсти;   

 б) самостійно думати;  

 в) виходити у місто?

 Достатній  рівень (по 1 б)

7. Термін на означення одного з родів літератури – це:

 а) реалізм;    

 б) епос;    

 в) комедія. 

 Назвіть його провідні види (жанри) у французькій літературі ХІХ ст.

 8. Непорушним Гобсек називає лише одне почуття, яким природа наділила людей:

а) боротьбу за виживання;  

 б) особистий інтерес; 

 в) людський егоїзм.    

 Обґрунтуйте відповідь.

 9. Закінчіть цитату: "Якщо людяність, спілкування з ближніми вважати релігією, то Гобсек у цьому відношенні був …" 

 а) віруючим;  

 б) невіруючим;  

 в) атеїстом.

 Відповідь підтвердити прикладами з тексту.

 Високий рівень (3 б)     

10.  Які цінності, на вашу думку, є найважливішими в житті людини?

 (за творами французьких письменників).

  Варіант 3

Початковий-середній  рівні (по 1 б)

 1. Кому належать слова: «Я беру квиток у лотереї, головний виграш якої, щоб мене читали у 1935 році»:

 а) Стендалю;   

 б) Бальзаку;     

 в) Мопассану?

 2. «Людська комедія» Бальзака – це енциклопедія життя французького суспільства:      

 а) 1 половини ХІХ ст.;   

 б) середини ХІХ ст.;          

 в) 2 половини ХІХ ст.

 3. Розповідь про Гобсека ведеться від імені:

 а) Ернеста де Ресто;     

 б) Дервіля;        

 в) Фанні Мальво.

 4. Які слова вирішували все у Вер’єрі: 

 а) «хай живе любов»;  

 б) «за віру, короля і Батьківщину»;  

 в) «приносити прибуток»?

 5.  Як не характеризував Гобсека Дервіль:

 а) людина-автомат;  

 б) людина-павук;  

 в) людина-вексель?

 6. Ким став Жульєн, коли потрапив до Парижа:

 а) гусаром;     

 б) дипломатом;    

 в) секретарем

 Достатній  рівень (по 1 б)

7. Будова твору, взаємозв’язок сцен, епізодів, розділів, способів їх зображення – це: 

 а) композиція;  

 б) сюжет;   

 в) стиль.

 Визначте особливість побудови одного з вивчених творів.

 8. Яке запитання Жульєна про умови праці спантеличило батька

а «А що я за це матиму?»;  

 б) «А чи не стану я лакеєм?»  

 в) «А з ким я їстиму?»    

 Поясніть, яка риса Жульєна тут виявилася?

 9. Кульмінацією жадібності Гобсека є опис:    

а) вияв його радості з приводу придбання діамантів;  

 б) сцени, що надавала можливість Гобсеку стати володарем усього майна де Ресто;  

 в) опис кімнати із запасами, які з подивом розглядає Дервіль після смерті лихваря.

 Обґрунтуйте відповідь.

 Високий рівень (3 б)     

10.  Які цінності, на вашу думку, є найважливішими в житті людини?   (за творами французьких письменників).

 Варіант 4

 Початковий та середній рівні (по1 балу)

 1. Як до Жульєна Сореля, героя роману Стендаля «Червоне і чор не», ставилася його родина в дитинстві та юнацтві?

 а) Із любов’ю, пишалася його успіхами у навчанні;

 б) із ненавистю, адже вважали тягарем — не здатен був до фі зичної праці;

 в) не звертали уваги, були байдужими до його мрій та проблем.

 2. Навчаючись у Безансонській гімназії, Жульєн Сорель намагався:

 а) стати як усі;

 б) виділитись своїми ґрунтовними знаннями;

 в) плазувати перед начальством.

 3. «Людська комедія» Бальзака — це:

 а) соціально-психологічний роман;

 б) велика серія творів;

 в) збірка поезій.

 4. Спробуйте найточніше передати, що говорить про колір обличчя Ґобсека Дервіль, описуючи портрет лихваря. 

 а) «Мі­сячний лик»

 б) «жовтава блідість обличчя скидалася на колір срібла, з якого облупилася позолота»

 в) «Сріблястий гаманець»

 5. Що Ґобсек називає основою "нового суспільного ладу", його душею? 

 а) «Почуття» грошей

 б) владу і втіху

 в) "золото - ось душа нашого ниніш­нього суспільства"

 6. Допишіть речення: «Психологічний роман — це…»

 Достатній рівень (по1 балу)

7. Розкрийте образ Жульєна Сореля з роману Стендаля «Червоне і чорне».

8. У чому полягає філософія влади золота в повісті Бальзака «Гобсек»? 

 Високий рівень (4  бали)

Виконайте одне із завдань.

 1. Висловіть свої судження про те, як романтизм і реалізм поєднуються у творах Стендаля.

2. Запишіть уявний діалог з опонентом про те, чи є місце гобсекам у нашому житті.