Т.А. "Поезія другої половини XIX ст."  

Готуємося до тематичної атестації

 

Традиції і новаторські зрушення

в поезії середини – другої половини  XIX ст.

 

1 рівень

1. Імпресіонізм та символізм –  течії:

а) романтизму;

 б) модернізму;

 в) реалізму.

 2. Настрої песимізму, занепаду, розчарування характерні для літератури:

 а) декадансу;

 б) естетизму;

 в) романтизму.

 3. Ліричний герой – особистість, здатна перетворити мрію на дійсність, подолати розрив між ідеалом і дійсністю характерний для:

 а) імпресіонізму;

 б) символізму;

 в) неоромантизму.

 4. Сукупність літературних напрямів і течій к. ХІХ- п. ХХ ст. нереалістичного спрямування отримала назву :

 а) неоромантизм;

 б) декаданс;

 в) модернізм.

 5. Прагнення до інтуїтивного пізнання дійсності через символ, відмова від сприйняття світу через конкретні образи притаманні:

 а) символістам;

 б) імпресіоністам;

 в) декадентам.

 6. Декаданські мотиви переважали в ліриці:

 а) В. Вітмена;                                   в) П. Верлена;

 б) Ш. Бодлера;                                  г) А. Рембо.

 7. Збірка життя Волта Вітмена має назву:

 а) «Листя трави»;

 б) «Вечірні вогні»;

 в) «Квіти Зла».

 8. Що стверджує Волт Вітмен, пишучи свої поезії від першої особи?

 а) Хоче підкреслити значимість поета для побудови нового суспільства;

 б) ототожнює себе з усіма американцями;

 в) закликає кожного стати на шлях відновлення, демократії.

 9. Більшість поезій В. Вітмена написані в формі:

 а) класичного вірша;

 б) білого вірша;

 в) вільного вірша.

 10. Рисами символізму наділений вірш В. Вітмена:

 а) «Для тебе, о Демократіє»;

 б) «Пісня про самого себе»;

 в) «О капітане».

  11. Збірка життя Ш. Бодлера має назву:

 а) «Вечірні вогні»;

 б) «Листя трави»;

 в) «Квіти Зла».

 12. Думка, що Добро і Зло однаковою мірою можуть бути джерелом прекрасного звучить в поезії Ш. Бодлера:

 а) «Гімн Красі»;

 б) «Альбатрос»;

 в) «Вечорова гармонія».

 13. Образ поета постає в ліриці Ш. Бодлера в символічному образі:

 а) ластівки;

 б) капітана;

 в) альбатроса.

 14. Зачинателем та теоретиком французького символізму прихильники вважають:

 а) Ш. Бодлера;

 б) П. Верлена;

 в) А. Рембо.

 15. Гімном символізму, його програмою вважали поети-символісти поезію П. Верлена:

 а) «Осіння пісня»;

 б) «Пан Прюдом»;

 в) «Поетичне мистецтво».

 16. Трагедія швидкоплинності життя, неможливості повернути втрачене розкривається в поезії П. Верлена «Осіння пісня» в символічному образі :

 а) осінніх скрипок;

 б) годинника;

 в) пожовклого листя.

 17. Образ беззахисної людини, що не здатна протистояти вирою життя, втілено в поезії П. Верлена «Осіння пісня» в символічному образі:

 а) осінніх скрипок;

 б) годинника;

 в) пожовклого листя.

 18. «Пейзажами души» називають поетичні твори:

 а) Ш. Бодлера;

 б) П. Верлена;

 в) А. Рембо.

 19. Свою поетичну теорію, згідно якої поет повинен стати „... найбільш хворим з усіх, найбільш злочинним, найбільш проклятим – і найбільш ученим з усіх учених!” А. Рембо назвав:

 а) теорією «ясновидіння»;

 б) теорією «осяяння»;

 в) теорією «галюцинацій».

 20. Блукання ліричного героя в бурхливому морі життя є темою поезії А. Рембо:

 а) «Моя циганерія»;

 б) «П’яний корабель»;

 в) «Голосівки».

  ІІ рівень

 1. Дайте визначення поняттю Верлібр. Для творчості якого письменника характерний цей вірш?

 2. Дайте визначення поняттю Синтезія. Творчості якого письменника вона притамання?

 3. Дайте визначення поняттю Сугестія. Творчості якого письменника вона притамання?

 5. Що таке модернізм? Назвіть його основні течії.

 6.  Що таке декаданс? Творчості якого письменника притаманні настрої декадансу?

  ІІІ рівень

 Напишіть твір-відгук на одну з вивчених поезій вищезазначених поетів:

 «Поезія, що будить почуття!»