Класицизм  

Класицизм як художній напрям у літературі ХVІІ ст.

  Філософське та естетичне підгрунтя класицизму. 

 Основні правила класицизму

 

 Класицизм (лат. сlassicus - зразковий) – художній напрям у європейській літературі та мистецтві, який з’явився  в італійській культурі ХVІ ст. і розвивався у ХVІІ – ХVІІІ ст. у Франції, Росії та інших країнах

Для класицизму характерні орієнтація на античну літературу, культ розуму, нормативність мистецтва, гармонійність форм.

 

 Становлення класицизму як літературного напрямку сприяло формуванню сильних монархічних держав.

     Перший напрям який офіційно визнала влада багатьох держав.

      Ідея національної єдності в політиці монархів відповідала завданням, що ставили перед собою класицисти.

  Етапи розвитку

v Перший етап пов’язаний із розквітом монархічних держав. Головним завданням на цьому етапі було прославлення монархів, утвердження національної єдності держави під владою короля і створення абсолютного ідеалу людини.

 v На другому етапі монархія вже виявила свої вади. Письменники почали не тільки прославляти монархів, а й критикувати соціальні пороки, викривати людські недоліки

  Естетичне підґрунтя класицизму склала антична теорія поетики Арістотеля

 Загальні  естетичні принципи класицизму:

1. Краса є обєктивною  якістю, притаманною реальним предметам, а не їх переживанню людиною.

 2. Краса полягає в порядку, правильному розміщенні частин і встановленні пропорцій, у  збереженні міри й гармонії…

 3. Краса сприймається зором, але оцінюється розумом; саме розум і оцінює прекрасне, і творить його, скеровуючи уяву.

 4. Краса виявляється і в природі, і в мистецтві; вона є законом у природі, але метою у мистецтві. 

 5. Порядок у мистецтві досягається за рахунок того, що воно ґрунтується на принципах і дотримується загальних правил; мистецтво повинне володіти раціональною дисципліною, оскільки воно користується наукою і само повинне ставати наукою.

 6. План або малюнок є найбільш суттєвими для візуального мистецтва не тільки в значенні лінії, але й втілення задуму, який спочатку виникає у думках художника, а потім переноситься у твір мистецтва…

 7. Мистецтво звертається до важливих тем і пристосовує свої форми до відповідального змісту…

 8. Великі можливості мистецтва були реалізовані античністю. З точки зору порядку, міри, раціональності і краси її творіння перевершують природу і можуть слугувати зразками для всіх наступних поколінь.

  Філософська основа класицизму

  Критерії досконалого мистецтва — розум, логіка, правила.

  Класицистичні твори відзначаються високим ступенем абстрактності, узагальнення. Це мистецтво думки, ідеї, логіки.

     З мистецтва греків і римлян класицисти узяли лише ті правила, які вимагали дотримання суворого порядку, логіки та гармонії. Як відомо, основою античної архітектури є принцип прямих ліній або ідеального кола. Класицисти вважали цей принцип перемогою розуму над почуттями, а в добу Відродження цінувалося насамперед почуття. У цьому й полягають відмінності в наслідуванні та відродженні античного мистецтва за різних часів. Класицисти вважали, що існують певні правила, за якими твориться краса. Якщо митець точно слідуватиме їм, у нього вийде досконалий художній твір. Крім того, класицизм — стиль у мистецтві, який вимагає дотримання найсуворішої дисципліни форми і змісту. Французького письменника Нікола Буало вважають теоретиком епохи класицизму. У трактаті «Поетичне мистецтво» він вивів правила класицизму.

Епоха класицизму породила великих драматургів, якими були трагіки Корнель і Расін, комедіограф Мольєр.

 

Правила класицизму

1) Зображення героїв позитивних (зразок для наслідування) або негативних (моральний урок читачам).

 2) Дотримання в драматургії правила трьох єдностей: єдність дії (чітка композиція), єдність часу (один день), єдність місця (в одному місці).

 3) Підкреслення в образах героїв однієї риси характеру (честь, обов’язок, хоробрість, лицемірство, жадібність тощо).

 4) Конфлікт пристрасті (серця) і обов’язку (розуму) — розум перемагає.

 5) Літературні жанри поділялись на «високі» (ода, трагедія, епопея, героїчна поема; величава, урочиста мова), «середні» (наукові твори, елегії, сатири; загальновживана мова), «низькі» (комедія, пісні, листи в прозі, епіграми; розмовний стиль).