Вольтер  

 

 

 

 

 

Творчість Вольтера

 

 

Творчість Вольтера є складовою частиною епохи Просвітництва, яка є філософсько-ідеологічним течією XVIII ст. і позначилася у всіх сферах мистецтва, в тому числі і в літературі.

Для епохи Просвітництва були характерними такі завдання:

просвіта населення,

 поширення культури наукового знання,

поліпшення життя з допомогою культури.

 Епоха Просвітництва була характерною боротьбою за владарювання розуму, загальна рівність, починаючи з другої половини XVII ст. в Англії і до XIX ст. в Росії.

Вольтер - Великий французький письменник і вчений-енциклопедист. Автор філософських повістей, драматургії, казок.

Особливості творів Вольтера - простий, доступний мову, афористичність, гостра сатира та ін Філософські повісті - найбільш значущі твори Вольтера. Вони мають публіцистичний характер, Де все діє згідно філософського тезису. Вольтер використовував пригодницько-авантюрні сюжети, східну екзотику, фантастику для опису дійсності. Іронія і сарказм притаманні його творам і служили метою сатиричного зображення феодальної Європи.

 Вольтер зіштовхує природної людини, далекого від порядків і умовностей, з так званим «цивілізованим світом». Письменник піднімає теми, які він вважає світовим злом: антимонархічну, антирелігійну і ін/

Вольтер вважає монархію соціальним злом, висвітлює її деспотизм і беззаконня, а також сатирично описує і представників релігії.

Разом з тим Вольтер демонструє складний шлях людини до своєї мрії, коли він може насправді вважати себе людиною. Вольтер вказує людству цей шлях - це культура. Читачі повинні приходити до висновку, що і влада, і освіта, і культура в майбутньому мають бути спрямовані на виховання ідеальної людини. «Історія - це перш за все картина злочинів і нещасть. Натовпи людей зникають на її великої сцені ... »

Великий письменник епохи Просвітлення, Вольтер розглядає історію народів як історію їх пошкодження цивілізації. Він вважає, що саме цивілізація винна в затьмаренні народу релігією, яка також є наслідком спотвореного історичного шляху народів. Простак як уособлення народу, не зіпсованого цивілізацією. Вольтер ідеалізує просте життя народів у часи, коли не було ніяких держав. Розум, не зворушений цивілізацією, вважає Вольтер, здатний мислити розумно, вести себе природно.

Сучасне суспільство хоча і дуже далеко відійшло від часів Вольтера, але в ньому залишилися недоліки зіпсованого суспільства, описаного великим письменником - жадібність, хабарництво, безпринципність, сластолюбство і ін. Поясніть ваше ставлення до недоліків сучасного суспільства, до функцій державних і релігійних установ, до війні як до способу вирішення розбіжностей.

Конфлікт «природної людини» гуронця і французького суспільства 

як центральний у творі.

       Повість «Простак» написана у 1767 році. Цей твір вважають одним із кращих прозових творів письменника, де яскраво втілено найхарактерніші особливості жанру філософської повісті. У повісті «Простак» Вольтер передусім розкриває свій погляд на проблеми «природної людини» і «цивілізованого суспільства». У центрі уваги автора — людина.

 Філософська повість  — різновид повісті, що набув особливої популярності в письменників-просвітників. Її основою є філософське осмислення світу й місця людини в ньому. Персонажі повісті - носії певних філософських ідей, які й зумовлюють їхню поведінку та характеристику.

Вольтер намагається розібратися, які риси властиві людині, чим вона відрізняється від інших істот, що є чинниками формування її особистості.

 Головний герой повісті отримав «природне виховання». Він європеєць, але ще немовлям потрапив у полон до племені канадських індіанців — гуронців, де й виховувався до повноліття. Гуронець отримав ім’я Простак, бо «завжди говорить, що думає, і робить що хоче».

Опинившись у «цивілізованому світі» Простак пізнає цей світ. І багато з того, що він спостерігає у «цивілізації», йому видається дивним, безглуздим і протиприродним. Головним героєм «Простака» є не гуронець, а ідея природної людини, її конфлікту з «цивілізованим» суспільством.

 «Природня людина»

Просвітницька думка створювала світоглядне уявлення про людину та її буття, відправляючись від самої людини як такої.

Просвітителі виголосили, що людська особа сама собою, просто від своєї природи, є певним буттям, головну ознаку якого складає свобода. Як писав Ж.-Ж. Руссо : "Людина народжується вільною, тоді як усюди вона знаходиться в кайданах".

   Людина від природи є вільною істотою, відданою у владу власної волі. І вона має незаперечні, первинні, невід'ємні від її сутності права. Це перший висновок щодо людини, яким керується просвітницька думка.

 Філософська повість «Простак» — яскраве втілення просвітницької думки, якій і підпорядковуються усі художні засоби твору. Філософські роздуми про людину і сенс її життя, про її стосунки зі світом, суспільством викладені у формі розповіді про долю героя. Але його персонажі передусім — втілення певних ідей і сил, які мають вплив на суспільство, свідомість і долю людини.

 Ідейний зміст повісті включає:

тематику твору - обрані письменником соціально-історичні характери  в їхній взаємодії;

проблематику - найбільш істотні для автора властивості й сторони вже відбитих характерів, виділені й посилені ним у художньому зображенні;

пафос твору - ідейно-емоційне ставлення письменника до зображених соціальних характерів(героїка, трагізм, драматизм, сатира, гумор, романтика й сентиментальність).

Ідейний зміст повісті Вольтера  «Простак» - згубний вплив суспільства на “природну людину”, що і зумовило складність, багатогранність образу Простака, який протистоїть цивілізації, а не захоплюється нею. Душа героя проста і щира, прагне гармонії з собою та людьми.

Головний  конфлікт твору — конфлікт між світобаченням природної людини і європейського цивілізованого суспільства.

Твір умовно можна поділити на такі епізоди:

Трагізм долі мадемуазель де Сент-Ів.

Ще одним варіантом «природної людини» в повісті виступає Сент-Ів. «...Була вона добре вихована й дуже скромна», — зауважує автор. Відчувши кохання до Простака, вона «не зважилася навіть перед собою визнати ці ніжні почуття; коли й прохоплювалася вона поглядом, словом, жестом, думкою, — огортала все це серпанком надзвичайно милої соромливості». Але, якщо «природність» Простака, так би мовити, закономірна — зумовлена тим, що він індіанець і чужоземець, який не знає французьких порядків, то «природність» Сент-Ів має французьке походження і пояснюється патріархальними звичаями та моральною незіпсутістю французької провінції, до якої ще повною мірою не прийшло лицемірство цивілізації папсько-версальського зразка.

Саме облудне і зневажливе ставлення до людини і стане зрештою причиною страждань Простака і загибелі Сент-Ів.

Кохання Гурона та мадемуазель де Сент-Ів дуже сентиментальне, але закінчується трагічно. Наречена гине заради порятунку коханого. На думку Вольтера, кохання - найкраще з людських  почуттів. Воно не сумісне з вимогами суспільства. Адже суспільство переймається лише тим, щоб зберегти форму, а зміст залишається позаувагою.

Чому панна де Сент-ів загинула?

Панна де Сент-ів була «природною» людиною, не вміла торгувати собою та своєю честю. У цивілізованому суспільстві таким людям дуже важко не втратити своєї сутності і вижити.

Мадемуазель де Сент-Ів має зникнути з цього світу, який увагу приділяє дотриманню етикету, а не збереженню кохання і життя взагалі.

Повість  Вольтера «Простак» закінчується сумно. Однак Гордон, який до самісінької смерті приятелював з Простаком, стверджував: «Нещастя інколи йде на добре». А скільки чесних людей на світі можуть сказати: «У нещасті немає нічого доброго!»

   Встановіть порушену послідовність.

  1. Простак їде до двора. Дорогою він вечеряє з гугенотами.
  2. Пріор монастиря Святої Гори і панна, сестра його, зустріли гуронця.
  3. Прекрасна Сент-Ів опирається ніжним пропозиціям.
  4. Гуронець, прозваний Простаком, дізнається про своїх батьків.
  5. Простак перемагає англійців.
  6. Сент-Ів страждає через свою чесноту.
  7. Прекрасна Сент-Ів помирає.
  8. 8.    Простак приїздить до Версалю.
  9. Гуронець навертається до віри. Простака охрещено.

10. Простак прибігає до своєї коханої й шалено розлючується.

11. Простака замкнено в Бастилії.

12. Простак закохується.

13. Простак розвиває свій геній.

14. Сент-Ів визволяє свого коханого.

15. Простак, прекрасна Сент-Ів і їхні родичі гуртуються.

 

   Літературний диктант за повістю Вольтера «Простодушний»

1.  Мадемуазель де Сент-Ів приходиться Простаку …

2.  Панну де Сент-Ів сховали від настирного гуронця у …

3.  Коли Геркулес відправився до Парижу за дозволом на одруження із своєю коханою, дівчину збирались …

4.  Та прекрасна Сент-Ів у день весілля …

5.  Спочатку вона відправляється до …

6.  Дівчина дізнається, що їй може допомогти тільки …

7.  Як поставився отець Ту-а-Ту до розповіді панни де Сент-Ів про розмову із паном Сен-Пуанжем?

8.  Мадемуазель де Сент-Ів зраджує Простаку, щоб …

9.  Крім свого коханого, панна де Сент-Ів допомагає …

10.       Версальська приятелька привозить панні де Сент-Ів забуті нею у будинку пана де Сен-Пуанжа …

11.       Як ставиться мадемуазель де Сент-Ів до того, що сталося у Версалі у будинку пана де Сен-Пуанжа?

12.       Що стається із дівчиною?

Підготовка до уроку розвитку зв’язного мовлення

Твір за творчістю Вольтера

 1.   Визначись з темою:

 Теми творів:

А) Втілення ідеї «природної людини» у повісті Вольтера «Простодушний».

Б) Дії Сент –Ів – це моральне падіння чи благородний вчинок? (за повістю Вольтера «Простодушний»)

 2.   Обери епіграф до твору з крилатих висловів Вольтера:

 «Лише праця позбавляє нас від трьох великих зол — нудьги, пороку і злиднів».

 «Все на краще в цьому найкращому із світів».

 «Жити — значить працювати».

 «Праця є життя людини».

 «Не змінюються лише дурні».

 «Свобода полягає в тому, щоб залежати лише від закону».

 «Всі аргументи чоловіків не варті одного почуття жінки».

 «Коли той, хто слухає, не розуміє того, хто говорить, а той, хто говорить, не уявляє, про що він говорить, — це філософія».

 «Хто не любить свободи і істини, може бути могутньою людиною, але ніколи не стане великою людиною».

 «Кохання – найсильніше з усіх       пристрастей, тому що воно  одночасно  володіє головою, серцем і тілом».

 3.   Склади простий план до власного твору.

 Орієнтовні плани до творів:

А. 1. "Простодушний" — філософська повість Вольтера (історія створення, тема, ідея, побудова, назва твору).

2. Характеристика головного героя Простодушного (Гурона), особливості його світогляду.

3. Проблема кохання у повісті. Образ Сент-Ів.

4. Проблема релігії та викриття церковної реакції у творі.

 

Б. 1.  «Природна людина» і «цивілізоване суспільство» в повісті Вольтера

"Простодушний".

2.   Проблема кохання Сент-Ів і Гурона у повісті.

3. Трагічна доля Сент-Ів.

4.  Моральне падіння чи благородний вчинок?

 

Повість  Вольтера "Простак" (1767)

В історії європейських літератур епохи Просвітництва повість Вольтера "Простак" (1767) посідає виняткове і, можна навіть сказати, у певному відношенні показове місце. Визначено це тим, що в цьому творі письменник спробував узагальнити тривалу полеміку своїх сучасників довкола "природної людини".

Нагадаємо, що поняття "природна людина" — одне із стрижневих у просвітительській естетичній, філософській та художній думці. Під "природністю" і "природним" просвітителі розуміли і вірність первозданній природі, що не зазнала руйнівного впливу цивілізації, і важливий предмет для зображення в мистецтві, і цілу систему моральних принципів, оскільки.природа не знає таких суспільних вад, як шахрайство, підступництво, лицемірство тощо. Цікаву концепцію "природної людини" висунув Ж.Ж.Руссо, який закликав сучасників повернутися до природи і природного життя, вважаючи це єдиним можливим порятунком від жахливого поступу суспільного прогресу, який руйнує людину зсередини. Еталоном "природної людини" для Руссо були Робінзон Крузо і Адам, які, живучи поза суспільством, зберегли в собі природжену схильність до добра і краси та керувались у своєму житті природними законами і почуттями.

Руссо гадав, що єдиним хранителем "природних" традицій є простий народ, насамперед селянин, життя якого цивілізація зачепила якнайменше. Щирі безпосередні почуття людини, здатність не до інтелектуальної, а до емоційної рефлексії і переживань дістали в руссоїзмі докорінно іншого тлумачення, ніж в раціоналізмі. Тепер уже не. розум оцінювався як можливий критерій істини, а почуття, котрі вказують на близькість людини до природи. У цьому плані руссоїзм у своїх основних ідейних настановах відбивав за гальну тенденцію розвитку європейських літератур другої половини XVIII ст. на переорієнтацію художньої думки з "життя розуму" на "життя серця".

 Вольтер у своїй творчості дотримувався дещо інших ідейних засад. В історикокультурному аспекті він був прихильником тієї лінії художньої думки, що була пов'язана з раціоналізмом і класицизмом.

Щоправда, цей класицизм був суттєво видозмінений і поновлений письменником у порівнянні з класицизмом XVII ст.: у Вольтера цей літературний напрям став рупором просвітительських ідей. Тому позиція Руссо була принципово неприйнятною для письменника. Не дивно, що літературознавці бачать у цих двох мислителях "два різних полюси французького Просвітництва, дві різні натури, воістину два антиподи" (С.Артамонов). Один при цьому намагався змінити основи суспільного буття через сміх і сатиру, а другий — через почуття і сльози.

Ідейні розбіжності цих двох великих просвітителів призводили іноді до прямих випадів одного проти іншого. Руссо, наприклад, у вольтерівській сатиричній критиці вад суспільства побачив лише примху забезпеченого багатія. Вольтер у відповідь назвав Руссо божевільним. Та особливо автор "Простака" не міг погодитися з думками Руссо, що були висловлені ним у "Міркуваннях про науки та мистецтва" (1750), де він негативно висловлювався про цивілізацію, культуру й обстоював думку про необхідність людині повернутися до "дикого" стану, в якому вона була посправжньому щасливою. (До речі, цю книгу Руссо надіслав Вольтеру власноручно), Вольтер на це дав таку відповідь: "Ваша книга навчає людину повзати рачки, коли я за шістдесят років відучився від подібного способу пересування".

 

Повість  "Простодушний»

Дія повісті "Простодушний"  повністю розгорталася у Франції, хоча головний герой — індіанець з племені гуронів, який за збігом обставин опинився на території Європи.

Не зважаючи на доволі примітивну композиційну побудову та стриманий виклад думок, протягом твору наскрізно простежувалася його сатирична спрямованість.

У філософських повістях Вольтера даремно шукав психологізм, занурення у душевний світ персонажів, достовірне змалювання людських характерів або правдоподібний сюжет. Головне в них — загострене сатиричне зображення соціального зла, жорстокості та безглуздості існуючих суспільних інститутів та відносин. Цією суворою реальністю перевірялися справжня цінність філософських витлумачень світу.

Звернення до дійсності, до ЇЇ гострих суспільних і духовних конфліктів пронизала усю творчість Вольтера — його філософію, публіцистику, поезію, прозу, драматургію. При всій своїй злободенності вона глибоко проникала у сутність загальнолюдських проблем, які далеко виходили за межі тієї епохи, коли жив і працював сам письменник.

• Повість побудована у формі "адаптації" "природної людини", не зіпсованої цивілізацією, до умов тогочасної дійсності, іншими словами — це процес перетворення Простодушного на звичайну людину.

• "Природна людина" — "штучна" людина (продукт цивілізації) — головна суперечність твору.

• У повісті "Вольтер" полемізував із Ж.-Ж. Руссо — творцем теорії про "природну людину" та згубний вплив цивілізації на неї.

Головний герой "філософської повісті" належав до "нецивілізованого" індіанського племені гуронів і потрапив до Франції випадково. Все, що звичне для "цивілізованих" французів, викликало в юнака простодушне здивування (це підкреслене ім'ям героя).

В центрі уваги ті риси французького життя, які, на думку письменника, суперечили здоровому глузду, природному єству людини: "Його розум, не викривлений помилками, зберіг усю свою природну прямизну. Він бачив речі такими, якими вони насправді є, між тим як ми, під впливом засвоєних у дитинстві поглядів, бачимо їх скрізь і завжди такими, якими вони ніколи не бувають". Природний розум вищий від здорового глузду, набутого в умовах цивілізації, бо остання наскрізь отруєна забобонами. В основі комічного у творі лежала саме невідповідність суджень природного глузду і загальнопоширених суспільних звичаїв (забобонів).

Вольтер порушив питання про роль церковного життя для морального стану суспільства, яке висвітлювалося як в плані окремої людини, так і всієї держави, керівного апарату, юстиції.

Головна сюжетна лінія — історія кохання Простака і юної вродливої Сент-Ів. Спочатку події відбувалися в Нижній Бретані, в пріораті Гірської богоматері. Своїми наївними, але влучними судженнями Гурон, сам того не знаючи, викривав різноманітні суспільні забобони і нісенітниці, зокрема поведінку людей, що заснована на буквальному розумінні релігійних приписів.

У другій половині твору Простак, відзначившись у битві з англійцями, що напали на узбережжя, вирушив в Париж за заслуженою нагородою, а заодно за дозволом одружитися з коханою Сент-Ів. Проте "природний розум" не міг знайти спільної мови ні з "державним розумом", ані з "конфесійним розумом". Всі можновладці, до яких звертався Простак, а за ним і Сент-Ів, — це духовні особи; люди, що оточували героїв, говорили майже виключно на релігійні теми і дивилися на світ крізь призму конфесійності. Все суспільство розподілене на ворогуючі релігійні групи. Тут релігійність постала швидше не як забобон, а як прагматична, егоїстична позиція, що вела до особистого збагачення. Вольтер прагнув показати, що релігійність не надає французькому суспільству ніякого ладу, не робить його моральнішим і щасливішим. Твір відобразив атмосферу тих років, коли в більшості католицьких монархій почали забороняти діяльність єзуїтів, аж поки рішенням папи Климента XIV орден не був розпущений зовсім.

 Поблажливіше Вольтер ставився до янсеністів, до яких належить у повісті вчений в'язень Гордон. Іронічно звучало те, що саме у в'язниці, подалі від наукових осередків цивілізації, під керівництвом опального єретика, гурон здобув свої ґрунтовні знання про світ. Співчутливо згадували Вольтер і про гугенотів. Луї XIV, розірвавши "Нантський едикт", прирік на вигнання тисячі працьовитих і розумних людей, "силу-силенну рук, які могли б служити йому". Оскільки на переконання письменника, природний розум мав перемогти, наприкінці твору янсеніст Гордон "відмовився від своїх суворих переконань і став справжньою людиною".

 Висновок:

Повість закінчилася трагічно для її героїв. Маленька людина виявилася цілком беззахисною перед свавіллям можновладців. Всі її "природні почуття" - доброчесність, сердечність, віра в справедливість — безжально розтоптані державною машиною.

Простодушный

 Короткое содержание повести

 

 Июльским вечером1689 г. аббат де Керкабон прогуливался с сестрой по берегу моря в своем маленьком приорате в Нижней Бретани и размышлял о горькой судьбе брата и его жены, двадцать лет назад отплывших с того самого берега в Канаду и исчезнувших там навеки. В этот момент в бухту причаливает судно и высаживает на берег молодого человека в одежде индейца, который представляется Простодушным, поскольку так называли его друзья-англичане за искренность и неизменную честность.

  Он поражает почтенного приора учтивостью и здравомыслием, и его приглашают на ужин в дом, где Простодушного представляют местному обществу. На следующий день, желая отблагодарить своих хозяев за гостеприимство, юноша дарит им талисман: связанные на шнурке портретики неизвестных ему людей, в которых приор с волнением узнает сгинувших в Канаде брата-капитана и его жену. Простодушный не знал своих родителей, и его воспитали индейцы гуроны. Обретя в лице приора и его сестры любящих дядю и тетушку, юноша поселяется в их доме.

  Первым делом добрый приор и его соседи решают окрестить Простодушного. Но сперва надобно было просветить его, так как нельзя обратить в новую религию взрослого человека без его ведома. Простодушный читает Библию, и благодаря природной понятливости, а также тому, что его детство не было обременено пустяками и нелепостями, его мозги воспринимали все предметы в неискаженном виде. Крестной матерью, согласно желанию Простодушного, была приглашена очаровательная м-ль де Сент-Ив, сестра их соседа аббата. Однако таинство неожиданно оказалось под угрозой, поскольку юноша искренне был уверен, что креститься можно только в реке по примеру персонажей Библии. Неиспорченный условностями, он отказывался признать, что мода на крещение могла измениться.

  С помощью прелестной Сент-Ив Простодушного все же удалось уговорить креститься в купели. В нежной беседе, последовавшей за крещением, Простодушный и м-ль де Сент-Ив признаются во взаимной любви, и юноша решает немедленно жениться. Благонравной девице пришлось объяснить, что правила требуют разрешения на брак их родственников, и Простодушный счел это очередной нелепостью: почему счастье его жизни должно зависеть от его тетушки. Но почтенный приор объявил племяннику, что по божеским и людским законам жениться на крестной матери — страшный грех.

  Простодушный возразил, что в Священной книге о такой глупости ничего не сказано, как и о многом другом из того, что он наблюдал в своей новой родине. Он также не мог взять в толк, почему римский папа, живущий за четыреста лье и говорящий на чужом языке, должен позволить ему жениться на любимой девушке. Он поклялся жениться на ней в тот же день, что и попробовал осуществить, вломившись в её комнату и ссылаясь при этом на её обещание и свое естественное право. Ему стали доказывать, что, не будь между людьми договорных отношений, естественное право обращалось бы в естественный разбой.

  Нужны нотариусы, священники, свидетели, договоры. Простодушный возражает, что только бесчестным людям нужны между собой такие предосторожности. Его успокаивают, сказав, что законы придумали как раз честные и просвещенные люди, и чем лучше человек, тем покорнее он должен им подчиняться, чтобы подавать пример порочным. В это время родственники Сент-Ив решают спрятать её в монастыре, чтобы выдать замуж за нелюбимого человека, от чего Простодушный приходит в отчаяние и ярость.

  В мрачном унынии Простодушный бродит по берегу, когда вдруг видит отступающий в панике отряд французов. Оказалось, что английская эскадра вероломно высадилась и собирается напасть на городок. Он доблестно бросается на англичан, ранит адмирала и воодушевляет французских солдат на победу. Городок был спасен, а Простодушный прославлен. В упоении битвой он решает взять штурмом монастырь и вызволить свою невесту. От этого его удерживают и дают совет поехать в Версаль к королю, а там получить вознаграждение за спасение провинции от англичан. После такой чести никто не сможет помешать ему жениться на м-ль де Сент-Ив.

  Путь Простодушного в Версаль лежит через маленький городок протестантов, которые только что лишились всех прав после отмены Нантского эдикта и насильно обращались в католичество. Жители со слезами покидают город, и Простодушный пробует понять причину их несчастий: почему великий король идет на поводу у папы и лишает себя в угоду Ватикану шестисот тысяч верных граждан. Простодушный убежден, что виной всему козни иезуитов и недостойных советников, окруживших короля. Как бы иначе он мог потакать папе, своему открытому врагу?

  Простодушный обещает жителям, что, встретив короля, он откроет ему истину, а познав истину, по мнению юноши, нельзя не последовать ей. К его несчастью, за столом во время беседы присутствовал переодетый иезуит, состоявший сыщиком при духовнике короля, отце Лашез, главном гонителе бедных протестантов. Сыщик настрочил письмо, и Простодушный прибыл в Версаль почти одновременно с этим письмом. Наивный юноша искренне полагал, что по приезде он сразу сможет увидеть короля, рассказать ему о своих заслугах, получить разрешение на брак с Сент-Ив и открыть глаза на положение гугенотов.

  Но с трудом удается Простодушному добиться приема у одного придворного чиновника, который говорит ему, что в лучшем случае он сможет купить чин лейтенанта. Юноша возмущен, что он еще должен платить за право рисковать жизнью и сражаться, и обещает пожаловаться на глупого чиновника королю. Чиновник же решает, что Простодушный не в своем уме, и не придает значения его словам.

  В этот день отец Лашез получает письма от своего сыщика и родственников м-ль Сент-Ив, где Простодушный назван опасным смутьяном, подговаривавшим жечь монастыри и красть девушек. Ночью солдаты нападают на спящего юношу и, несмотря на его сопротивление, везут в Бастилию, где бросают в темницу к заключенному философу-янсенисту.

  Добрейший отец Гордон, принесший впоследствии нашему герою столько света и утешения, был заключен без суда за отказ признавать папу неограниченным владыкой Франции. У старца были большие знания, а у молодого — большая охота к приобретению знаний. Их беседы становятся все поучительнее и занимательнее, при этом наивность и здравый смысл Простодушного ставят в тупик старого философа. Он читает исторические книги, и история представляется ему сплошной цепью преступлений и несчастий. Прочитав «Поиски истины» Мальбранша, он решает, что все сущее — колесики огромного механизма, душа которого Бог.

  Бог был причиной как греха, так и благодати. ум молодого человека укрепляется, он овладевает математикой, физикой, геометрией и на каждом шагу высказывает сообразительность и здравый ум. Он записывает свои рассуждения, приводящие в ужас старого философа. Глядя на Простодушного, Гордону кажется, что за полвека своего образования он только укреплял предрассудки, а наивный юноша, внемля одному лишь простому голосу природы, смог намного ближе подойти к истине. Свободный от обманчивых представлений, он провозглашает свободу человека главнейшим его правом.

  Он осуждает секту Гордона, страдающую и гонимую из-за споров не об истине, но темных заблуждениях, потому что все важные истины Бог уже подарил людям. Гордон понимает, что обрек себя на несчастье ради каких-то бредней, и Простодушный не находит мудрыми тех, кто подвергает себя гонениям из-за пустых схоластических споров. Благодаря излияниям влюбленного юноши, суровый философ научился видеть в любви благородное и нежное чувство, способное возвысить душу и породить добродетель.

  В это время прекрасная возлюбленная Простодушного решается ехать в Версаль на поиски любимого. Ее выпускают из монастыря, чтобы выдать замуж, и она ускользает прямо в день свадьбы. Оказавшись в королевской резиденции, бедная красавица в полной растерянности пытается добиться приема у разных высоких лиц, и наконец ей удается выяснить, что Простодушный заключен в Бастилию. Открывший ей это чиновник говорит с жалостью, что у него нет власти делать добро, и он не может ей помочь. Но вот помощник всесильного министра г-н де Сент-Пуанж творит и добро и зло.

  Одобренная Сент-Ив спешит к Сент-Пуанжу, и тот, очарованный красотой девушки, намекает, что ценой своей чести она могла бы отменить приказ об аресте Простодушного. Знакомые также толкают её ради священного долга пожертвовать женской честью. Добродетель вынуждает её пасть. Ценой позора она освобождает своего возлюбленного, но измученная сознанием своего греха, нежная Сент-Ив не может пережить падение, и, охваченная смертельной лихорадкой, умирает на руках Простодушного. В этот момент появляется сам Сент-Пуанж, и в порыве раскаяния клянется загладить причиненное несчастье.

  Время смягчает все. Простодушный стал превосходным офицером и до конца жизни чтил память прекрасной Сент-Ив.

 

 

 Простодушный. Часть 1.

 Простодушный. Часть 2.

 

Часть 3.

Часть 4.

 

 Часть 5.

 

Часть 6. 

  

 Часть 7.

 

 

 

Часть 8.

 Часть 9.