Джон Кітс  

Джон Кітс.

(1795-1821 )

«Про коника та цвіркуна»

Доля Джона Кітса, одного з найбільших ліричних поетів Англії, викликає сум і співчуття не лише тому, що його життєвий шлях був такий короткий: він не дожив до свого двадцятишестиліття. Болісно вражає те, скільки горя йому випало зазнати за такий короткий термін, скільки смертей найближчих людей пережити, як мало було у нього радощів, цікавих переживань, захоплюючих подорожей. Єдину велику подорож він здійснив до Італії, щоб вмерти там від невиліковної хвороби. Звичайно, як кожна людина, він мав свою неповторну біографію. Та її факти здебільшого буденні, прикрі, вона бідна на незвичні, бар­висті, просто приємні події.

У переважній більшості поезій Джона Кітса виплескується лірич­не почуття від споглядання картин природи і витворів мистецтва, нерозривно пов'язаних між собою. Шедеври мистецтва - теж складова час­тина природи, бо вонинаслідок духовних і фізичних зусиль, таланту і праці людей. Картини природи в Кітса спо­кійні, гарні, осяяні літнім сонцем. Це луки, ліси, річки Англії. З уквітчаних пагорбів видно синьо-зелений океан, теж безмежно спокійний. Кожна квітка має свій характер, свою яскраву чи ніжну барву. Над ними в'ються бджоли і метелики, в небі літають ластівки, бринить спів жайворонка. Все оповите спокоєм, дихає нічим не обмеженою свободою і миром. Одним із найвідоміших творів ранньої поезії Кітса став прозоро-прос­тий своїми образами й глибокий за думкою сонет «Про коника і цвіркуна».

  Словникова робота.

Сонет – це 14-рядковий вірш, який складається із двох катренів (чотирирядкова строфа) і двох терценів (трирядкова строфа). Найвідомішими творцями сонетів були італійці Данте Аліг’єрі, Франческо Петрарка, француз Вільям Шекспір.

  Виразне читання сонета

Завдання для учнів: які емоції у вас викликала дана поезія?

Емоції

Радість

Хвилювання

Лагідність

Грайливість

Бадьорість

Оптимізм

Поэтичність

Ніжність

Задушевність

Жартівливість

Спокій

Зачарованність

 Словесне малювання.

(Гай, гори, долини, стерня на полях, коник в траві, стодола, зима, тепла хата з каміном, цвіркун, трава і сіножать)

  Аналіз розуміння змісту сонета. 

- Перечитайте мовчки ще раз вірш. Доведіть, що це сонет. 

(14 рядків)

- На скільки частин ми можемо умовно поділити вірш? Чому? 

(На дві; картини літа у першій частині і зими – у другій)

- Доведіть, що у першій частині показано картину спекотного літнього полудня.

 («опівдні», навіть «птахи мовчать серед гілок», коник ховається «у затінку стебла або стодоли)

- Який образ у перших двох строфах виступає па передній план?

(Це образ коника, чий голос лунає навіть тоді, коли усе живе завмерло, втомившись від спеки; своїм співом він немов нагадує, що життя не припиняється ні на мить)

- Доведіть рядками із тексту, що у другій частині показана картина суворої зими.

 («…зима в мовчання крижане усе заковує»)

- Хто не кориться зимі? Про що він нагадує?

 (цвіркун своєю піснею нагадує про коника і тепле літечко)

 Висновок

Поезія – це мистецтво, а земля – це природа. Але для Джона Кітса вони нерозривні і перебувають у постійній гармонії. У цьому сонеті автор надзвичайно повно і виразно передав своє світле сприйняття вічного руху життя і краси природи. Він дає живу картину літнього дня, яку відчуваєш так само реально, як і затишок натопленої кімнати взимку, коли в полях бушують заметілі. Звукові, зорові, дотикові враження зливаються в єдине ціле. Поет розкриває в малому велике, бачить прекрасне в звичайнісінькому.

 Аналіз  художніх засобів, визначення теми та ідеї твору.

 Епітет - це особливе художнє означення, яке на­дає означуваним словам особливої художньої забарвленості й наповне­ності: веселі промінці, грайливий дощик.

Метафора (перенесення) — один з основних тропів поетичного мовлення. В мета­форі певні слова та словосполученнярозкривають сутність одних явищ та предметів через інші за схожістю чи контрастністю: Осінній вечір морозом дихав.

Уособлення - вираз, що дає уявлення про яке-небудь поняття або явище шляхом зображення його у вигляді живої особи. Часто уособлення застосовується при зображенні природи, яка наділяється тими або іншими людськими рисами:Грім розсердився.

Тема - узагальнена основа змісту художнього твору, те, про що в цілому йдеться в ньому.

Ідея - голов­на думка, що служить узагальненим вираженням змісту всього твору й містить у собі оцінку зображених у ньому життєвих явищ.