Генріх Гейне  

Генріх Гейне (1797-1856)

 

 Гуляю між квітками

І сам між них розквітну...

Генріх Гейне

 Генріх Гейне залишився в історії світової літератури як натхненний співець природи й людини. Він використовував традиції усної народної поезії, широко застосовував у своїй творчості різні види фольклору, передусім — пісні. Природа і людина зливаю ться в його віршах в єдине ціле. Пейзаж у творах митця увиразнює нюанси   переживань і почуттів особистості, водночас картини природи у віршах Г. Гейне набувають великого емоційного забарвлення, пройняті глибоким внутрішнім чуттям і усвідомленням причетності особистості до вічного руху природи.

 

 Виразне читання вірша «Задзвени із глибини...»

 Робота з текстом

1. Який настрій утілено в поетичному пейзаж і Г. Гейне?

2. Знайдіть в українському перекладі вірша епітети й метафори.

Яку роль вони відіграють у поетичному тексті?

3. Як ви розумієте словосполучення пісенька весни? Що воно означає?

Де, на вашу думку, вона звучить?

4. Знайдіть у вірші повтори окремих слів. Яку роль вони відіграють?

 

У вірші Г. Гейне «Задзвени із глибини...» майстерно  зображується не тільки

весняний пейзаж, але й почуття людини. Це свідчить про розвиток традицій

усної народної творчості, де через картини природи розкриваються

стани людської душі, переживання та емоції особистості. У побудові вірша

наявні два художні плани — реальний і чуттєвий, які розгортаються паралельно.

Наприкінці XIX ст. поетичні твори Г. Гейне перекладали

Леся Українка, Іван Франко, Пантелеймон Куліш,

Микола Вороний, Михайло Коцюбинський, Павло Грабовський та ін. У XX ст. до творчості німецького митця зверталися різні покоління перекладачів, у тому числі Максим Рильський, Микола Бажан, Євген Попович, Сидір Сакидон та ін. Найбільше високо художніх перекладів Г. Гейне належить Леонідові Первомайському.

Крім українських поетів і перекладачів, вірш і Г. Гейне перекладали

й російські письменники. Олександру Блоку теж удалося втілити основний

настрій твору Г. Гейне.

                                                                          Тихо сердца глубины

Ты пролейся, где цветы

Звоны пронизали.

Расцветают томно.

Лейся, песенка весны,

Если розу встретишь ты —

Разливайся дале.

Ей привет мой скромный.

Олександр Блок