Фарбований шакал  

Індійська народна казка «Фарбований шакал».

Викриття в образах тварин негативних людських якостей. Філософський зміст казки.

Літературний диктант.

Усна  народна оповідь  про вигадані, фантастичні події – це...

Народна казка

Загальноприйнятим є поділ казок на три групи:

про тварин чарівні казки Соціально-побутові казки.

Авторський  художній твір з вигаданим сюжетом -  це...

Літературна казка  

Творець  художніх текстів – це…

 Автор

Послідовність  подій у творі – це …

. Сюжет –

 Робота з новим матеріалом.

Казки про тварин вважаються найдавнішими, бо раніше люди жили серед природи, тож їх існування часто залежало від вдалого чи невдалого полювання на диких тварин. Інколи тварин навіть обожнювали, складали про них легенди і казки.

Звірі в казках часто уособлювали якісь людські типи й риси. Так, Вовк — часто жорстокий і грубий, Ведмідь — вайлуватий, неповороткий, Заєць — боягузливий, Лис — хитрий, Змія — підступна, Осел — упертий тощо.

Записи до зошита

Алегорією, або інакомовленням, називається такий художній прийом, коли якийсь один узагальнений образ передається за допомогою іншого, конкретного.

Виразне читання індійської народної казки «Фарбований шакал»

(С. 28)

 Обмін враженнями про твір

  Робота по змісту твору.

Головний  конфлікт народної казки».: «Боротьба добра зі злом»

Що означає слово «конфлікт»?

Визначимо асоціації, які воно викликає:

 

К

О

Н

Ф

Л

І

К

Т

сварка;

боротьба;

суперечка;

неприязнь;

негатив;

протистояння;

протиборство;

протиріччя;

протиставлення;

зіткнення.

 

Записи  до зошита

Конфлікт — суперечність, зіткнення, що лежить в основі боротьби між персонажами і зумовлює розвиток подій у художньому творі.

 

Саме в процесі розгортання й розв’язання конфліктів виявляють свої риси персонажі в літературі.

 

Проблемно-пошукове завдання в групах

А. Визначити конфлікти у казках «Фарбований шакал»

 Б. Випиши прислів’я, які використовуються у тексті.

В. Порівняйте  казку «Фарбований шакал» з літературною казкою Івана Франка « Фарбований Лис».

Висновок:

 «Фарбований шакал» — зіткнення правди та обману, у результаті якого неправда була викрита, а герой зазнав покарання.