КОНТРОЛЬНА РОБОТА "МІФИ НАРОДІВ СВІТУ"  

На контрольній роботі  учень (учениця):

визначає причини появи міфів, особливості міфологічного світосприйняття;

дає визначення поняття «міф», відрізняє його від казки;

називає тематичні групи міфів, наводить приклади сюжетів і образів, що належать до певних груп міфів;

називає провідні міфологічні теми (творення світу, діяння героїв та ін.) й мотиви (сонця, ночі, випробування та ін.), що виявляються у міфах різних народів;  

переказує найвідоміші міфи народів світу, розкриває їх загальнолюдський зміст;

характеризує популярні міфологічні образи, показує втілення в них народних уявлень про світ, виявляє актуальний зміст  міфологічних образів;

розкриває специфіку втілення міфів народів світу у знайомих творах мистецтва (живопис, музика, театр, кіно, мультиплікація тощо);

розповідає про свої улюблені міфи, міфологічних героїв, висловлює власне ставлення до них.